Přeskočit na obsah

Atogepant pro léčbu refrakterní epizodické migrény

bolest
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii byl atogepant, perorální vysokoafinitní antagonista receptoru CGRP, zkoumán jako preventivní léčba epizodické migrény (definované jako bolest hlavy trvající méně než 15 dní v měsíci) u 315 pacientů, u nichž selhaly dvě až čtyři třídy konvenční perorální preventivní léčby. Vhodným účastníkům byl náhodně přidělen atogepant v dávce 60 mg nebo placebo užívané denně po dobu 12 týdnů. V populaci pacientů převažovaly ženy, většina z nich uváděla selhání dvou tříd preventivní léčby, nejčastěji antiepileptik třídy 1, a to běžně z důvodu nedostatečné účinnosti. Ukázalo se, že atogepant byl spojen s významným snížením průměrného počtu dnů s bolestí hlavy za měsíc oproti výchozímu stavu a snížením užívání akutní medikace. V čtvrtletním průměru dnů s migrénou za měsíc dosáhlo 51 procent skupiny užívající atogepant alespoň 50% snížení ve srovnání s 18 procenty skupiny užívající placebo.

Atogepant byl ve studii dobře snášen, většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla zácpa (10 % vs. 3 % u placeba).

Zdroj: Tassorelli C et al. Safety and efficacy of atogepant for the preventive treatment of episodic migraine in adults for whom conventional oral preventive treatments have failed (ELEVATE): A randomised, placebo‑controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol 2024 Apr; 23:382.

Sdílejte článek

Doporučené