Přeskočit na obsah

Bariatrie řeší obezitu i diabetes, ale zvyšují riziko refluxu

Ukázaly to dvě studie zveřejněné v Journal of the American Medical Association.

Obě sledovaly pacienty po resekci typu Roux-en-Y a sleeve resekce během pěti let, což je výjimečné. U sleeve gastrektomie, která je novější a snazší, dosud nebyly důkazy, zda je stejně účinná nebo lepší. Také efekt na komorbidity související s obezitou nebyl zcela jasný.

První studie nazvaná SM-BOSS zkoumala 217 švýcarských pacientů ukázala, že po sleeve gastrektomii pacienti zredukovali zhruba 25 % své nadměrné hmotnosti. Po starším a radikálnějším typu výkonu pacienti redukovali hmotnost o 28,6%, což není statisticky významný rozdíl. Také důsledky na diabetes, hypertenzi a koncentraci krevních tuků byly obdobné. Ovšem 31,8 pacientů po sleeve gastrektomii reportovalo zhoršení refluxu, zatímco u staršího typu bariatrie to bylo pouhých 6,3%. Zlepšení naopak pozorovalo 25% pacientů se sleeve gastrektomií versus 60,4% u gastrického bypassu, u nějž ovšem byly častější reoperece. Na základě těchto zjištění autoři studie ze St. Claraspital v Basileji upozorňují, že u každého třetího pacienta, který před zákrokem refluxem netrpěl, se z dlouhodobého hlediska může po zákroku tento problém rozvinout.

Druhá studie pod názvem SLEEVEPASS zahrnovala 240 obézních pacientů z Finska. Podle tohoto zjištění sleeve gastrektomie není tak účinná jako bypass. Tito pacienti zhubli 49 % ze své nadváhy v porovnání s 57% při gastrickém bypassu. Tento typ operace rovněž přinesl větší benefity z hlediska potřeby medikace antihypertenzivy v horizontu pěti let. Efekt na diabates a cholesterol byl obdobný. Ovšem reflux se při sleeve gastrektomii zhoršil u 31,8%, ale u Roux-en-Y jen u 6,3%.

Jde tedy o významný faktor, který by měl být brán v potaz při rozhodování o typu bariatrické operace, která jinak vždy přináší žádoucí efekt na snížení váhy, zlepšení diabetu a krevních tuků, jak prokázaly obě studie. UZA

Zdroje: Salminen P et al. Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss at 5 Years Among Patients With Morbid Obesity. JAMA. 2018;319(3):241-254. doi:10.1001/jama.2017.20313

Peterli R. Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy vs Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Weight Loss in Patients With Morbid ObesityThe SM-BOSS Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(3):255-265. doi:10.1001/jama.2017.20897

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…