Přeskočit na obsah

Bevacizumab pro BRCA1/2 mutovaný triple negativní karcinom prsu

Předchozí studie ukázaly, že neoadjuvantní podání bevacizumabu zlepšilo patologickou kompletní odpověď (pCR) u pacientů s HER2-negativním karcinomem prsu (studie GeparQuinto a NSABP-B40; N Engl J Med 2012; 366: 310 a 299).

Nyní se vědci rozhodli posoudit soubor pacientů s triple negativním karcinomem prsu (TNBC) ze studie GeparQuinto, aby určili, zda u nich případná zárodečná mutace BRCA1/2 ovlivňuje pCR. Šlo o pacienty, kteří užívali neoadjuvantní chemoterapii, epirubicin a cyklofosfamid následované docetaxelem, s bevacizumabem nebo bez něj, a to od zahájení neoadjuvance až do operace. Genotyp byl dostupný u 493 pacientů, z toho 90 (18,3 %) bylo nositeli BRCA1/2 mutace. Z této podskupiny dostalo 43 % bevacizumab a 57 % samotnou chemoterapii.

Bez ohledu na terapeutické rameno byla u pacientů s BRCA1/2 mutacemi vyšší míra pCR oproti těm bez zárodečné mutace (50,0 % vs. 31,5 %; p = 0,004). Vyšší míra pCR však u těchto pacientů neznamenala prodloužení doby přežití bez nemoci (DFS). Mezi pacienty, kteří dostávali bevacizumab, byla míra pCR v přítomnosti BRCA1/2 mutací vyšší než u pacientů bez těchto mutací (61,5 % vs. 35,6 %; p = 0,004).

William J. Gradishar, MD ve svém komentáři k práci připomíná, že ačkoliv zmíněné studie naznačují možný benefit z platinových chemoterapií nebo bevacizumabu pro pacienty s TNBC, jednotná a konzistentní data, která by tato léčiva postavila do pozice “must-use” nebo je zahrnula do standardních režimů, stále spíše chybí. Další preklinické a klinické práce by měly identifikovat podskupinu pacientů, která by z uvedených léčiv mohla benefitovat, sestavit optimální režimy a objasnit mechanismy jejich výhodného působení.

Zdroj: William J. Gradishar pro NEJM Journal Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/na47412/2018/08/05/bevacizumab-brca1-2-mutated-triple-negative-breast-cancer?query=etoc_jwonchem&jwd=000020018440&jspc=MPD

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené