Přeskočit na obsah

Bezpečná a účinná farmakologická léčba u novorozenců a dětí

Není doložena jejich účinnost a bezpečnost, chybějí informace o farmakokinetice. Léky jsou často z vitální indikace u dětí používány „off label“. Evropský projekt c4c, do něhož jsou zahrnuta česká pracoviště, může být blýskáním na lepší časy.


Z mnoha důvodu je potěšitelné, že se českému pracovnímu týmu z Univerzity Karlovy podařilo zapojit mezi evropská akademická pracoviště do projektu c4c, který se zabývá farmakologickým výzkumem v neonatologii a pediatrii. Evropského projektu se účastní Ústav farmakologie 1. lékařské fakulty a VFN spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty a VFN pod vedením prof. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D., přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK, a MUDr. Pavly Pokorné, Ph.D. (Ústav farmakologie 1. LF UK a VFN a Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN). Projekt je plánován na období 2018–2024.

„Rozdíl mezi vývojem nových léčivých přípravků pro dospělé a pro děti je značný, proces vývoje nového léku u dětí je velmi obtížný. Dávkování léků u dětí pouze podle věku či tělesné hmotnosti není zcela správné,“ vysvětlují MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D., a prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

Cílem mezinárodního evropského konsorcia s názvem c4c (Connect4Childern – Collaborative network for European clinical trials for children) je vylepšení stávající praxe dávkování léčivých přípravků a dosažení bezpečné a optimální farmakologické léčby u dětí. Projekt c4c, který spojuje 34 akademických institucí a deset zástupců farmaceutického průmyslu ve dvaceti evropských zemích, může pomoci zlepšit klinický výzkum v denní klinické praxi v oblasti dětské klinické farmakologie. Proto se c4c snaží o vytvoření udržitelné integrované celoevropské sítě klinických center pro farmakologické a pediatrické klinické vzdělávání a usnadnění provádění pediatrických klinických hodnocení.


České a slovenské aktivity

Díky projektu c4c vybuduje Univerzita Karlova (propojena s aktivitou Czech‑ PharmNet) síť spolupracujících klinických a výukových center v České republice a v budoucnu i na Slovensku. Tato vzniklá infrastruktura center bude zaměřena na multidisciplinární přístup a bezpečnou a účinnou farmakologickou léčbu u novorozenců a dětí zejména do tří let. Propojí se tak snahy českých a slovenských neonatologů, pediatrů, farmakologů, farmaceutů, matematiků, výzkumníků a dalších odborníků. Jedná se o první snahu v České republice o propojení různých odborností s cílem vylepšení dosavadní praxe dávkování léků a dosažení optimální léčby u novorozenců a u dětí.

Zmiňovaná pracovní skupina Czech‑ PharmNet vznikla v roce 2012 jako skupina odborníků u České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii při ČLS JEP. Spoluzakladateli jsou právě prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D., a MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D., tedy řešitelé a koordinátoři projektu c4c pro Českou republiku.

V současné době připravuje Univerzita Karlova ve spolupráci s Czech‑ PharmNet retrospektivní studii, tedy sběr dat a průzkum formou dotazníků. Ty budou distribuovány praktickým lékařům a rizikovým poradnám – centrům komplexní péče, zároveň bude snaha o zapojení laické veřejnosti a rodičovské iniciativy. Současná studie mapuje situaci v užívání antikonvulziv v České republice u dětí mladších tří let.


Více informací a kontakty na https://c4c.cuni.cz/C4C‑1.html

Koordinátoři projektu by rádi vyzvali všechna pracoviště v České a Slovenské republice ke spolupráci v oblasti neonatologie a pediatrické klinické farmakologie.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené