Přeskočit na obsah

Biologická léčba v těhotenství: Je bezpečná?

Ve skupině 109 žen, které byly celkem 120× gravidní a užívaly biologickou léčbu během těhotenství nebo 3 měsíce před ním, mělo odds ratio pro předčasný porod po párování na základě metody hdPS hodnotu 1,13 (95% CI 0,67–1,90), což se statisticky významně nelišilo od rizika zaznamenaného u žen, které biologickou léčbu neprodělaly. To alespoň tvrdí Mary A. De Vera, PhD. z University of British Columbia ve Vancouveru a její kolegové.

Stejnou metodou porovnávali i riziko nízké porodní hmotnosti, u níž bylo pro léčené ženy odds ratio 0,91 (95% CI 0,46–1,78). Tyto závěry publikovali v časopise Annals of the Rheumatic Diseases.

Souvislost nemoci s graviditou

Podkladem autoimunitních chorob je dysregulace regulačních cytokinů a chemokinů, jejichž klíčovou komponentou je tumor nekrotizující faktor (TNF).

Tým doktorky DeVerové vysvětluje, že v těhotenství má TNF-alfa zvláštní úlohu: Ovládá cyklooxygenázu, která ovlivňuje implantaci blastocysty, endometriální permeabilitu a decidualizaci, a podílí se také na průběhu porodu. Abnormálně vysoké hladiny TNF-alfa a dalších cytokinů jsou spojeny s komplikacemi těhotenství, jako je předčasný porod, intrauterinní růstová retardace plodu, a také časné nebo neobjasněné spontánní potraty.

To naznačuje, že tyto nežádoucí jevy korelují se stupněm aktivity nemoci, kterou lze držet na uzdě právě léky, jako jsou inhibitory TNF-alfa. Důležité je ovšem myslet i na možný vliv těchto léčiv na dětskou morbiditu a mortalitu.

Design studie

V této studii výzkumníci analyzovali data z veřejného registru kanadské Britské Kolumbie a z dalších databází.

Zkoumaná kohorta se skládala ze žen s revmatoidní artritidou, nespecifickými střevními záněty, psoriatickou nemocí, juvenilní idiopatickou artritidou, systémovým lupusem a dalšími onemocněními pojivových tkání.

Předčasný porod byl definován jako porod před 37. gestačním týdnem a nízká porodní hmotnost jako hmotnost novorozence nižší než hodnota 10. percentilu ve věkem a pohlavím odpovídající populaci.

Autoři užili opět metodu hdPS a hodnotili všechna data o medikaci, polymorbiditách, symptomech předchozích graviditách.

V této analýze celkem figurovalo 6 218 žen s autoimunitními chorobami a jejich 8 607 těhotenství. Průměrný věk matek byl 31 let a většina z nich trpěla revmatoidní artritidou nebo nespecifickými střevními záněty. Nejčastěji užívanými léky byly infliximab (37 %), etanercept (31 %) a adalimumab (26 %).

Výsledky

Celkem 21 ze 120 dětí vystavených biologické léčbě (18 %) se narodilo předčasně, mezi neléčenými to bylo 95 ze 600 (16 %), neadjustované odds ratio bylo 1,64 (95% CI 1,02–2,63). Nízká porodní hmotnost byla zaznamenána v 11 případech ze 120 (9 %) u dětí léčených matek a v 60 případech ze 600 u matek neléčených – OR = 1,34 (95% CI 0,72–2,51). Ani jeden z těchto rozdílů nebyl statisticky významný.

Mezi novorozenci s nízkou porodní hmotností bylo průměrné Apgarovo skóre u dětí vystavených biologikům 8,1 a 9 po 1 a 5 minutách, zatímco u dětí neléčených matek to bylo 7,7 a 8,7.

Přelomová metoda

Důležitým prvkem této studie bylo použití statistické metody hdPS (high dimensional propensity scoring), která bere v úvahu i preexistující charakteristiky, se kterými probandi přicházejí do studie. Předchozí studie nacházely odds ratio pro předčasný porod 2,0–2,71, ty se však nesnažily odlišit účinek závažnosti onemocnění a dalších proměnných, a proto měly omezenou výpovědní hodnotu.

Tým doktorky De Verové zdůrazňuje, že zkreslení, způsobené indikací k léčbě, má v populaci žen s autoimunitními chorobami obrovský význam, vzhledem k asociaci aktivity onemocnění a výsledků těhotenství.

Shrnutí

Přestože je studie provedena na relativně malém vzorku pacientek, svým přístupem představuje důležitý příspěvek k ověření bezpečnosti biologik, které může vést k vyššímu komfortu léčených pacientů, snížení nejistoty a vylepšení zdravotního stavu matek a dětí v populaci.

Zdroj: Tsao NW, Sayre EC, Hanley G, Sadatsafavi M, Lynd LD, Marra CA, De Vera MA. Risk of preterm delivery and small-for-gestational-age births in women with autoimmune disease using biologics before or during pregnancy: a population-based cohort study. Ann Rheum Dis. 2018 Mar 1. pii: annrheumdis-2018-213023. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213023. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29496718.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Význam biomarkerů u karcinomu plic

17. 5. 2022

Více než polovina pacientů s diagnózou pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podstupuje testování biomarkerů a toto číslo se podle RWE…