Přeskočit na obsah

Biologika u těhotných nezvyšují riziko infekce u dětí

Nezáleží na tom, v kterém trimestru byla léčba naposledy použita. Prokázala to prospektivní kohortová studie, uvedená na letošním výročním kongresu American College of Rheumatology (ACR) v San Diegu. Údaje dětí byly sledovány do jednoho roku věku.

Při expozici biologikům kdykoliv během těhotenství se u 20 z celkem 502 dětí nejméně jednou projevila infekce (vážná či oportunní), což představuje 4 %. Mezi podskupinou 285 dětí, jež byly vystaveny biologikům ve třetím trimestru těhotenství matky, jich tuto infekci mělo 10, tedy 3,5 %. Mezi 231 dětmi matek s RA, ale bez biologické léčby, to bylo 6 dětí (2,6 %) a ve skupině bez onemocnění jich bylo 9 ze 423 (2,1 %). Při srovnání se skupinou s RA bez biologické léčby byl poměr šancí při expozici biologickým léčivům v kterékoliv fázi 1,56, interval pravděpodobnosti 95% CI 0,61-3,97, což nenaznačuje významnou souvislost. U expozice ve třetím trimestru byl poměr šancí 1,36 (95% CI 0,47-3,96), což opět nepředstavuje významnou souvislost.

Při porovnání se skupinou žen bez chronického onemocnění byl poměr rizika 1,91 (95% CI 0,85–4,28) a 1,67 (95% CI 0,65-4,34).

Během ročního sledování mělo 11 až 19 % dětí více než jednu infekci. Nejčastěji šlo o zápal plic, sepsi, bakteriémii, meningitidu a absces.

Byly tak vyvráceny obavy, že použití imunosuprese v průběhu těhotenství, zejména ve třetím trimestru, může u dětí postnatálně ovlivňovat fungování imunity.

Zdroj: Chambers CD et al. Serious or Opportunistic Infections in Infants Born to Pregnant Women with Rheumatoid Arthritis and Treated with a Biologic Medication. 2017 ACR/ARHP Annual Meeting. Date of first publication: September 18, 2017

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Máme se bát chřipky?

29. 11. 2021

Máme se bát chřipky? Pod tímto názvem se 22. listopadu 2021 konal seminář organizovaný Medical Tribune v pražském ILF. Tématy byly onemocnění…