Přeskočit na obsah

BJH srpen 2021: Management Castlemanovy choroby

Vzhledem k tomu, že jde o vzácné onemocnění, nejsou dostupná robustní populační data. O to je cennější tato přehledná práce, která může být vodítkem při diagnostice a léčbě této lymfoproliferativní choroby. Autoři vycházejí z dostupných informací databáze PubMed a k hodnocení úrovní důkazů a posouzení jejich síly použili nomenklaturu Grading of Assessment Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Celý text článku The management of Castleman disease je dostupný na:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.17688

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…