Přeskočit na obsah

BOD jsou zpět v plném rozsahu

sál, kongres
Foto: shutterstock.com

Brněnské onkologické dny jsou tradičně tuzemskou největší odbornou akcí zaměřující se na onkologickou problematiku. Před nástupem pandemie onemocnění covid‑19 je pravidelně navštěvovalo přes 2 000 účastníků. Poslední dva roky byly nepříznivě ovlivněny epidemickou situací, loňský ročník musel být realizován v hybridní podobě a byl kapacitně limitován. Tento rok se již konference opět navrací do prostor Výstaviště Brno, které poskytují dostatečnou kapacitu pro realizaci velmi ambiciózního programu s celou řadou novinek i doprovodných aktivit. Konat se budou od 12. do 14. října. O tom, co návštěvníky čeká, hovoří MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předsedkyně programového výboru.

  • Mohla byste shrnout, na co se mohou účastníci v letošním roce těšit?

Jsme rádi, že se letošní Brněnské onkologické dny mohou uskutečnit v prezenční formě, a že se tedy můžeme kromě odborného programu těšit i na možnost setkání s našimi kolegy a přáteli. S ohledem na rostoucí rozsah odborného programu bude letošní ročník soustředěn do tří dnů – od středy ráno do pátku odpoledne. Připraveno je celkem 361 příspěvků, z toho 331 formou ústních sdělení, která zazní ve 45 edukačních blocích a 12 blocích volných sdělení. Brněnské onkologické dny opět zastřešují Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky a další setkání, kterými jsou především GlioMeeting a PharmAround. Kromě již tradičních edukačních sympozií zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii, cílenou terapii, onkochirurgii a paliativní péči jsou součástí odborného programu nově i speciální bloky věnované problematice precizní onkologie a činnosti molekulárního tumor boardu nebo blok věnovaný umělé inteligenci v onkologii.

  • V loňském roce jste účastníkům nově nabídli i mezinárodní bloky, budou i součástí letošního ročníku?

Ano, opět připravujeme International Brno Oncology Day (I‑BOD), který se uskuteční v pátek 14. října 2022 a bude celý probíhat v anglickém jazyce. Za mezinárodním brněnským onkologickým dnem stojí myšlenka prohloubení spolupráce mezi specialisty v rámci středoevropského regionu. V letošním roce naše pozvání přijala řada zahraničních odborníků, ale i mladých lékařů či vědců ze sousedních zemí, mezi nimiž jmenujme například univerzitní centra ve Vídni, Lublani, Bratislavě a Lipsku.

Pestrý program I‑BOD nabízí širokou škálu sympozií od edukačních bloků věnovaných novinkám z mezinárodních konferencí ASCO a ESMO až po ka­zui­sti­cké setkání Meet the Experts. Celkově na letošních BOD přivítáme rekordní množství zahraničních hostů. Věříme, že se nám podaří vytvořit kreativní a příjemné akademické prostředí, které rozvine spolupráci nejen mezi experty ve svém oboru, ale také vzájemnou spolupráci nastupující generace mladých lékařů a odborníku v translačním výzkumu.

  • Přinese letošní ročník i něco unikátního?

Při příležitosti českého předsednictví v Radě EU jsme do programu zařadili dvě unikátní sekce, které získaly záštitu Úřadu vlády ČR. Konkrétně se jedná o sekce „Patient‑Centered Cancer Care and Survivorship“ a „Precision Medicine in Paediatric Oncology“. Ty jsou zaměřeny na problematiku komplexní péče o děti, adolescenty či dospělé, kteří prošli onkologickou léčbou a vyrovnávají se se zdravotními a psychosociálními dopady svého onemocnění. I v těchto sekcích se představí řada zahraničních odborníků.

  • Zmínila jste Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, co ta účastníkům nabídne?

V rámci KNZP budou představeny možnosti pro profesní rozvoj sester, včetně nového vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii“, dále budou diskutovány aspekty integrace zdravotníků z Ukrajiny do pracovních týmů a způsoby právní ochrany a obrany proti neadekvátním formám chování ve zdravotnictví.

  • Co byste vzkázala těm, kteří s registrací ještě váhají?

Samozřejmě aby přišli. Registrace je možná i na místě a pro vybrané kategorie nabízíme nově i jednodenní účast. Jsme velice rádi, že se nám podařilo na Brněnské onkologické dny a na Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky pozvat řadu mezinárodních odborníků. Účastníci tak budou moci ve třech dnech vyslechnout zajímavé přednášky a debatovat s odborníky napříč obory. Konference je přínosná pro všechny, jichž se onkologická problematika dotýká alespoň okrajově.

Sdílejte článek

Doporučené