Přeskočit na obsah

Britská studie potvrzuje nárůst hmotnosti u pacientů užívajících antidepresiva

Předmět studie

U všech sledovaných pacientů se autoři studie soustředili na nárůst hmotnosti o více než 5 % po předepsání antidepresiv, na typ užívaného léčivého přípravku i na změnu stavu z normální hmotnosti na nadváhu a z nadváhy na obezitu. K dispozici měli minimálně tři údaje o indexu tělesné hmotnosti (BMI).

Výsledky

Během prvního roku sledování byla antidepresiva předepsána 22 % žen a 13 % mužů. Jejich průměrný věk dosahoval 51,5 let. Incidence nárůstu tělesné hmotnosti činila v této skupině pacientů 11,2/100 pacientoroků. U osob, které antidepresiva neužívaly, dosahovala 8,1/100 pacientoroků. Největší riziko nárůstu tělesné hmotnosti bylo pozorováno ve druhém a třetím roce užívání antidepresiv. U terapie, která trvala méně než 12 měsíců, nebyl podle autorů studie patrný nárůst hmotnosti. Při srovnání jednotlivých typů antidepresiv byla pozorována heterogenita a nejvyšší nárůst hmotnosti se týkal mirtazapinu. Rozdíly související s demografickými či sociálními faktory pozorovány nebyly. Nárůst hmotnosti související s užíváním antidepresiv byl konzistentní bez ohledu na výchozí hmotnost pacientů a týkal se jak osob s normální počáteční hmotností, tak pacientů s nadváhou.

Závěr

Prokázaná souvislost mezi užíváním antidepresiv a nárůstem tělesné hmotnosti by měla být zohledněna při zahájení terapie a výběru konkrétních léčivých přípravků. Lékaři by měli pacienty na riziko nárůstu hmotnosti upozornit a zároveň jim poskytnout informace o vhodných režimových opatřeních s cílem minimalizovat toto riziko. Týká se to zejména vyzdvižení významu fyzické aktivity, která sama o sobě může zlepšit psychický stav pacientů. Součástí terapie by mělo být také pravidelné monitorování tělesné hmotnosti.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114206/2018/05/24/antidepressant-use-seems-prompt-weight-gain

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…