Přeskočit na obsah

Časný rozvoj diabetu 1. typu znamená horší prognózu

Pacienti s diabetem (DM) 1. typu čelí zvýšenému riziku mortality a kardiovaskulárních onemocnění. Současné směrnice k léčbě DM 1. typu nepovažují věk pacienta v době rozvoje onemocnění za významný rizikový faktor. Studie publikovaná v časopise Lancet se zaměřila na hodnocení souvislostí mezi věkem pacientů v době potvrzení diagnózy DM 1. typu, mortalitou a výskytem srdečně-cévních onemocnění.

Popis studie

V rámci kohortové studie byly zpracovány údaje o více než 27 000 pacientů ze Švédského národního registru diabetiků, kteří trpěli diabetem 1. typu. Do kontrolní skupiny z běžné švédské populace, která demograficky odpovídala skupině diabetiků, bylo zařazeno více než 135 000 osob. Hodnocení souvislostí mezi věkem pacientů v době rozvoje DM 1. typu a dopady tohoto faktoru na jejich zdravotní stav se soustředilo kromě celkové mortality a kardiovaskulární mortality také na míru výskytu infarktu myokardu, onemocnění věnčitých tepen, cévní mozkové příhody, srdečního selhání či atriální fibrilace. Diabetici byli pro účely studie rozděleni do pěti kategorií podle věku v době propuknutí onemocnění (0–10 let, 11–15 let, 16–20 let, 21–25 let, 26–30 let).

Výsledky švédské studie

Autoři studie zjistili, že hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byly vyšší u pacientů z nejmladší věkové skupiny (nástup DM 1. typu ve věku 0–10 let) než u pacientů z nejstarší skupiny (diagnóza potvrzena mezi 26 a 30 lety věku). Pacienti s časným rozvojem diabetu měli v porovnání s kontrolní skupinou výrazně vyšší riziko celkové mortality (HR = 4,11; 95% CI = 3,24–5,22), kardiovaskulárních onemocnění (HR = 11,44; 95% CI = 7,95–16,44), akutního infarktu myokardu (HR = 30,95; 95% CI = 17,59–54,45) i srdečního selhání (HR = 12,95; 95% CI = 7,39–22,51). Pacienti, u nichž DM 1. typu propukl v pozdějším věku, vykazovali nižší hodnoty než diabetici diagnostikovaní v raném věku, ale přesto vyšší hodnoty než kontrolní skupina. Časný rozvoj diabetu představuje podle autorů studie ztrátu 18 let života u žen a 14 let života u mužů.

Shrnutí a závěr

Poznatky mezinárodního švédsko-britského týmu potvrzují souvislost mezi věkem, kdy byl pacientům diagnostikován diabetes mellitus 1. typu, a nepříznivými dopady tohoto onemocnění na zdravotní stav. Při hodnocení rizika kardiovaskulárních onemocnění a mortality u pacientů s DM 1. typu je tedy nutné zohledňovat věk v době rozvoje onemocnění. U pacientů, kteří diabetem onemocněli v raném věku, je podle autorů studie potřeba soustředit se na minimalizaci rizik především s ohledem na životní styl, dodržování léčebného režimu i pravidelné lékařské kontroly.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47353/2018/09/05/type-1-diabetes-earlier-onset-worse-prognosis

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…