Přeskočit na obsah

Časopis Lancet upozorňuje na souvislosti mezi astmatem a ADHD

Výsledky dvou studií, které se touto problematikou zabývaly, byly zveřejněny v časopise Lancet Psychiatry.

Úvod

Poznatky k souvislostem mezi astmatem a ADHD pocházejí z metaanalýzy, systematického přehledu a populační studie, která proběhla ve Švédsku. Vyplývá z nich skutečnost, že osoby s jednou z těchto diagnóz mají vyšší pravděpodobnost rozvoje i druhého onemocnění.

Poznatky z metaanalýzy a populační studie

V rámci metaanalýzy odborníci zpracovali 49 studií s celkovým počtem více než 210 000 subjektů s ADHD a 3,1 milionů osob bez ADHD. Celkem 17 % pacientů s ADHD trpělo současně astmatem, zatímco počet astmatiků mezi osobami bez ADHD dosahoval 11,5 %. Zároveň bylo zjištěno, že téměř 9 % astmatiků mělo poruchu pozornosti s hyperaktivitou, ovšem tato diagnóza (ADHD) byla pozorována jen u 5,6 % osob bez astmatu.

Stejný tým odborníků zpracoval i populační studii, v níž měli k dispozici údaje o 1,6 milionů obyvatel Švédska – téměř 260 000 osob mělo diagnostikováno astma a 58 000 trpělo poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Čtvrtina osob s diagnózou ADHD trpěla také astmatem. Počet astmatiků mezi jedinci bez ADHD dosahoval 16,1 %. Dalším poznatkem k souběžnému výskytu těchto dvou onemocnění byl počet pacientů s astmatem, kteří měli ADHD – jednalo se o 5,5 % osob. U osob bez diagnózy astmatu se porucha pozornosti ADHD vyskytovala jen ve 3,3 % případů.

Analýza výsledků

Na základě všech zjištění lze konstatovat, že u jedinců s astmatem nebo ADHD je o 45 až 53 % vyšší riziko, že budou trpět i druhou ze sledovaných poruch. Otázkou zůstává, co je přesnou příčinou této spojitosti – zda a jak se tyto dvě diagnózy konkrétně ovlivňují, nebo zda svou roli hraje nějaký jiný společný faktor. Jako možné vysvětlení se podle autorů studie nabízí zánětlivé procesy, kvůli kterým jsou někteří jedinci náchylnější k rozvoji ADHD i astmatu. Dalším důvodem by mohly být poruchy spánku, které zvyšují pravděpodobnost výskytu obou onemocnění. Astmatici mohou trpět nočním kašlem či dušností vedoucí ke snížené kvalitě spánku, což může vyústit v symptomy ADHD. Společenský a psychický tlak související se symptomy ADHD naopak může narušit obranyschopnost organismu a stát se spouštěčem astmatu či zhoršit jeho průběh. Astma i ADHD ovšem mají také genetickou složku, a je tedy možné, že jedinci náchylní k astmatu jsou zároveň náchylnější k ADHD. Výše zmíněné výklady ale vyžadují podrobnější zkoumání a další ověřování.

Širší souvislosti analyzovaného tématu

Astma je nejběžnějším chronickým respiračním onemocněním, které postihuje 358 milionů osob na celém světě. ADHD se vyskytuje přibližně u 5 % dětí školního věku a u 2,5 % dospělých. Vzhledem k popsaným souvislostem lze doporučit, aby lékaři pečující o pacienty s astmatem věnovali pozornost jejich případným poruchám pozornosti a koncentrace a zvážili diagnostiku ADHD. V případě lékařů pečujících o pacienty s ADHD naopak platí, aby monitorovali stížnosti pacientů na dlouhodobý kašel, sípání a dušnost a případně indikovali vyšetření potřebná k diagnostice astmatu.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/900856?nlid=124647_2046&src=WNL_mdplsnews_180824_mscpedit_peds&uac=8669SR&spon=9&impID=1721146&faf=1

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené