Přeskočit na obsah

Centrum umělé inteligence v onkologii

robotická chirurgie
Foto: shutterstock.com

Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., z Centra analýzy biomedicínského obrazu Masarykovy univerzity na Brněnských onkologických dnech představil Centrum umělé inteligence v onkologii, které vzniklo letos. Propojuje úsilí lékařů, informatiků a biologů. Staví na dosavadní spolupráci univerzit, nemocnic a fi rem v Jihomoravském kraji, zatím se jeho činnosti účastní Masarykova univerzita, Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a společnost DCB Actuaries and Consultants. Cílem je využití umělé inteligence při vyhodnocování biomedicínských dat a obrazů, dosažení vyšší kvality, rychlosti i efektivity diagnostických postupů, a tím i zefektivnění léčebných procesů.

20

Banner

19

Banner

„Koordinační rada centra bude diskutovat náměty, kde by umělá inteligence mohla nejlépe pomoci v klinických aplikacích, a vybírat ty, které budeme rozvíjet do konkrétních projektů. Aktuálně řešíme například projekt hledání tumorů na mozku na snímcích magnetické rezonance nebo sledování účinnosti terapií kolorektálního karcinomu. Dále možnost využití umělé inteligence při personalizovaném individuálním výběru vhodné léčby,“ popsal prof. Kozubek.

Umělá inteligence má v onkologii uplatnění tam, kde se provádějí časově náročné opakující se úlohy. Využívat může výsledky medicínského zobrazování, biologického zobrazování i neobrazové vstupy, jako je anamnéza. Perspektivně bude moci pracovat s genomickými a proteomickými analýzami. Třemi pilíři biomedicínského zobrazování jsou podle prof. Kozubka medicínské zobrazování, biologické zobrazování a umělá inteligence. Centrum umělé inteligence v onkologii má za cíl bourat přirozené bariéry mezi těmito třemi stranami vzájemnou koordinací, komunikací a edukací.

Sdílejte článek

Doporučené