Přeskočit na obsah

Česká protinádorová látka DRP‑104 v první fázi klinického hodnocení

Proléčivo DRP‑104 uvolňuje v nádorech antimetabolit 6‑diazo‑5‑oxo‑L‑norleucin (DON), jenž zastavuje buněčný metabolismus glutaminu, tedy klíčového zdroje dusíku, který nádorové buňky potřebují ke svému růstu. Tím dochází k potlačení proliferace tumoru. Velké naděje výzkumníci vkládají zejména do kombinace DRP‑104 s imunoterapií protilátkami anti‑PD‑1. První preklinické testy na zvířatech totiž prokázaly, že při použití DRP‑104 jsou metabolicky strádající buňky citlivější vůči protilátkám anti‑PD‑1, takže je imunoterapeutická léčba výrazně účinnější.

Cílem klinické studie (více informací na www.clinicaltrials.gov, identifikátor NCT04471415), do které by mělo být zařazeno 160 pacientů s pokročilými solidními tumory, je v první fázi, která potrvá zhruba tři roky, charakterizovat bezpečnost, snášenlivost, farmakokinetiku, farmakodynamiku a předběžnou protinádorovou aktivitu intravenózně podávané látky DRP‑104 v monoterapii a v kombinaci s atezolizumabem.

„Zahájení testů naší látky na pacientech je skvělá zpráva. Na oslavy je však ještě příliš brzo. Před DRP‑104 je dlouhá cesta a řada překážek. To, že se dostane úspěšně až do cíle, není zdaleka jisté,“ říká RNDr. Majer a dodává: „Na druhé straně je ale nyní ten pravý čas ocenit ty, kteří za daným úspěchem stojí, Lukáše Tenoru a další kolegy z mé skupiny, stejně jako spolupracovníky z USA z týmů Jonathana Powella a Barbary Slusherové. Nejdůležitější je pro nás naděje, kterou léčba přináší těžce nemocným.“

Klinické testy provádí firma Dracen Pharmaceuticals, která od Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Johns Hopkins University zakoupila licenci na vývoj daných látek, na který získala investici 40 milionů USD.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…