Přeskočit na obsah

ČKS doporučuje, co dělat pro zachování akutní kardiologické péče

Česká kardiologická společnost vydala Doporučený postup pro zachování kardiologické péče v době epidemie SARS-CoV-2 / COVID-19. Podle autorů je prioritním úkolem zajištění akutní kardiologické péče v kardiocentrech, zejména pak péče o akutní koronární syndromy, akutní aortální syndromy, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční, oběhová a respirační selhání a závažné plicní embolie. Při poskytování akutní koronární péče doporučuje ČKS vybavit personál katetrizačních laboratoří adekvátními OOP, které by měly být použity u každého nemocného bez výjimky „Uvědomujeme si, že velká část z tohoto doporučení závisí na adekvátní dostupnosti osobních ochranných pomůcek (OOP),“ připouští se v tomto materiálu.

Celý dokument je k dispozici na webu České kardiologické společnosti.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené