Přeskočit na obsah

Co přinesl kongres Evropské ligy proti revmatismu ve Vídni

Výsledky ukazují významné krátkodobé i dlouhodobé zlepšení stavu a prodloužené přežívání léčených oproti kontrolní skupině. V šestiminutovém testu chůze prováděném po 12 a 16 týdnech došlo ke zlepšení o 14,6 metru, zatímco ve skupině placebové naopak ke zhoršení o 22,2 metru. Padesát pacientů pokračovalo v nezaslepené extenzi, v níž 82 % přežívalo jeden, 66,6 % dva a 63,5 % tři roky. Jeden z autorů studie, revmatolog dr. Chris Denton z Royal Free Hospital v Londýně, charakterizoval studii slovy: „Pro mne je hlavním cílem léčby pacientů s plicní arteriální hypertenzí zpomalit či zastavit progresi onemocnění. A to se u těchto nemocných se sklerodermií skutečně podařilo.“ Vzhledem k tomu, že plicní arteriální hypertenze se vyvine přibližně u 15 % nemocných postižených sklerodermií a že v těchto případech je prognóza obvykle velmi špatná (medián přežití bez léčby činí u této skupiny pacientů 12 měsíců od stanovení diagnózy plicní arteriální hypertenze), znamenají uvedené výsledky značný pokrok.
...

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 11/2005, strana 10

Zdroj:

Doporučené