Přeskočit na obsah

Co vám nabídne Medicína po promoci 1/2023

shutterstock_1924349915
Foto: shutterstock.com

První vydání Medicíny po promoci v roce 2023 otevírá rozhovor s osobností – s náměstkem ministra zdravotnictví Jakubem Dvořáčkem, který zhodnotil, jak česká zdravotní témata rezonovala Evropou za doby našeho předsednictví EU.

Předseda SPL MUDr. Petr Šonka se zamýšlí nad zásadním významem navyšování rezidenčních míst, která mají být přidělena těm oborům, jež se potýkají s dlouhodobým personálním nedostatkem.

Paní Anna Arellanseová v rozhovoru potvrdila, že co se týče péče o pacienty se vzácnými onemocněními, patříme ke špičce mezi zeměmi EU.
Blok diabetologických článků předkládá zamyšlení profesora Milana Kvapila, který navrhuje, aby neplatila jen Listina práv, ale i Listina povinností (byť by část diabetologů asi přišla o práci). Poslední technologické novinky představuje profesor Martin Práznýprofesorka Alexandra Jirkovská zdůrazňuje význam takřka život zachraňující podiatrické péče.

Inovovanou Klinikou infektologie a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol nás provedl její přednosta Milan Trojánek. Ortopedický seriál pokračuje Idiopatickou skoliózou.

Možná ve své denní praxi oceníte poznatky profesora Petra Dítěte o gastroezofageálním refluxu, docenta Ondřeje Urbana o screeningu karcinomu pankreatu, docentky Debory Karetové o chronických žilních onemocněních nebo profesora Dalibora Pacíka o symptomech dolních močových cest.

Nemalý přínos pro praxi jistě bude mít blok zajímavých kazuistik, nechybějí ani aktuální informace o nových léčivých přípravcích podle EMA a testy pro získání kreditů garantovaných Českou lékařskou komorou.

V příštím čísle 2/23 přineseme blok pneumologických článků (Novinky v léčbě plicní fibrózy – doc. Norbert Pauk, CHOPN v ordinaci praktického lékaře – doc. Václava Bártů), stejně jako blok věnovaný diabetologii (Diabetes z pohledu obezitologa – prof. Martin Haluzík, Zahájení farmakoterapeutické léčby diabetu 2. typu u praktického lékaře – MUDr. Johana Venerová). Věnovat se budeme i chronickým bolestem hlavy (prim. MUDr. Jolana Marková) a dalším tématům z mnoha dalších oborů.

_A1A3033

 

Sdílejte článek

Doporučené