Přeskočit na obsah

COVID‑19 ovlivnil počet dárců i transplantací

Poprvé jsme se v nejistotě ocitli v jarních měsících, kdy svět nevěděl téměř nic o účincích viru na orgány a tkáně. Všechny síly zdravotníků směřovaly k intenzivní medicíně, která byla připravena na zajištění a stabilizaci nemocných pacientů.

Přes veškeré snahy dárcovských nemocnic bylo již v tomto období hlášeno méně dárců než v předchozím roce. Mezi běžnou agendu národního transplantačního koordinátora přibylo trasování potenciálního dárce. Dále bylo nutné zajistit včasné vyšetření vzorků testy, které prokazovaly přítomnost koronaviru. Velmi prospěšné pro péči o dárce byly zkušenosti odborníků ze zahraničí, které čeští lékaři mohli sdílet online.

„Bez multioborové součinnosti všech, kteří se na fungování programu podílejí, by nebylo možné udržet nastavenou kvalitu. V celosvětových statistikách počtu dárců na milion obyvatel setrváváme v první desítce,“ říká prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., ředitel Koordinačního střediska transplantací (KST), a dodává, že loňský rok byl světovým Rokem sestry. Právě sestry jsou pilířem v péči o dárce orgánů.

Ze statistických dat, která jsou pravidelně zveřejňována na svátek svatého Valentýna, je zřejmé, že počet dárců se bohužel nevyrovná rekordnímu roku 2019. „Loňský rok byl vzhledem k situaci a náročnosti srovnatelný s rokem 2015. Výsledné číslo 249 považujeme za obrovský úspěch, 249 lidí po své smrti pomohlo nemocným v záchraně života druhého. Transplantační centra díky tomu provedla celkem 765 orgánových transplantací,“ dodává prof. Adamec.

Mimo zveřejnění vybraných statistických dat připomíná KST mnohaleté úspěchy českého transplantačního programu a ředitel KST uděluje čestnou zlatou plaketu významné osobnosti, která se o rozvoj programu v ČR zasloužila. Letos vyznamenání obdrží JUDr. Přemysl Frýda, který působil 16 let jako právník v KST. Doktor Frýda stál u začátků Koordinačního střediska a pracoval zde do loňského roku, kdy odešel do penze. Za jeho působení se KST stalo respektovanou institucí s přátelským vztahem se všemi sedmi transplantačními centry ČR. Mimo své působení v domácím prostředí v oboru transplantační medicíny se JUDr. Frýda významně zasadil o vznik a realizaci programu mezinárodní výměny orgánů FOEDUS, kterého byl v letech 2016–2020 prezidentem.

„Plníme povinnosti správce transplantačních registrů, spolupracujeme s lokálními koordinátory v jednotlivých transplantcentrech a zastupujeme Českou republiku na odborných jednáních Evropské unie a dalších organizací. Poskytujeme specializovanou legislativní podporu odborníkům doma i v zahraničí a stojíme v čele celoevropské organizace pro mezinárodní výměnu orgánů k transplantaci. Byla pro mne čest být v počátcích střediska a nadále jeho kvalitu s kolegy udržovat,“ uvedl JUDr. Frýda.

Jedním z výsledků přeshraniční spolupráce v roce 2020 je vývoz srdce od dětského dárce, pro které nebyl v České republice nalezen vhodný příjemce, do švýcarského Bernu. Osmiměsíční chlapec byl po deseti dnech od transplantace propuštěn do domácí péče a těší se nově nabyté energii.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené