Přeskočit na obsah

COVID‑19 se podepsal na nárůstu GI poruch spojených s užíváním alkoholu

Podle průzkumu prezentovaného na Digestive Disease Week (DDW) 2021 se zvýšily a zůstaly zvýšené nejen počty konzultací pacientů s těmito problémy, ale také stacionárních endoskopických intervencí, což poukazuje na zjevný zhoršující se trend závažnosti onemocnění.


„V době lockdownu zaznamenalo mnoho lidí významné negativní dopady, jako je sociální izolace, ztráta zaměstnání a nárůst úzkosti a deprese,“ uvedl vedoucí výzkumu Waihong Chung, MD, vědecký pracovník divize Gastroenterology Warren Alpert Medical School of Brown University, Providence, Rhode Island. Tyto zkušenosti mohly podle něho vést lidi ke zvýšení konzumace alkoholu, což by mohlo vysvětlit, proč lékaři zaznamenávají nárůst objemu konzultací právě pro nemoci související s alkoholem.

Výzkumníci provedli v rámci nemocničního systému audit všech hospitalizačních GI konzultací provedených během lockdownu a opětovného uvolnění opatření na Rhode Islandu během pandemie COVID‑19. Data byla porovnána se stejným časovým rámcem v roce 2019, aby se určil stupeň změn v zátěži nemocí GI a jaterními stavy souvisejícími s alkoholem. Zatímco celkový počet všech konzultací týkajících se GIT (gastrointestinální trakt) se během lockdownu snížil o 27 procent – kvůli omezením návštěv nemocnic –, podíl konzultací kvůli GI poruchám souvisejícím s alkoholem a onemocněním jater prudce vzrostl o 59,6 procenta, včetně hepatitid, cirhózy, pankreatitidy a gastritidy. Ve srovnání s tím nedošlo k významným změnám v podílu konzultací ohledně onemocnění jater nesouvisejících s alkoholem, obstrukcí/poranění žlučových cest, zánětlivých onemocnění střev nebo gastrointestinálního krvácení.

„V další analýze jsme si všimli, že během lockdownu se většina přijetí pacientů s problémy GIT souvisejícími s alkoholem seskupila kolem pátého, šestého a sedmého týdne od zahájení restrikcí,“ řekl dr. Chung. Tento časový rámec podle něho odráží dobu, kdy se projeví příznaky těchto onemocnění, což naznačuje, že zahájení pandemie mohlo mít dopad na konzumaci alkoholu u pacientů. Ve fázi opětovného uvolnění restrikcí byl celkový objem všech konzultací s problémy GIT obnoven na plnou předpandemickou úroveň a podíl konzultací pro GI poruchy a onemocnění jater související s alkoholem zůstal vysoce zvýšený, a to o 78,7 procenta. Navíc se u pacientů s alkoholovou hepatitidou více než zdvojnásobil ve srovnání s rokem 2019 a výrazně vyšší byl i u pacientů vyžadujících lůžkové endoskopické výkony (34 procent oproti 12,8 procenta).

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí s onemocněním souvisejícím s alkoholem není ihned hospitalizováno, vědci věří, že zdravotní problémy spojené se zvýšenou konzumací alkoholu mohou být v komunitě ještě vyšší. Vyzývají proto lékaře a gastroenterology primární péče, aby zdvojnásobili dotazování pacientů na jejich konzumaci alkoholu, aby identifikovali kohokoli, kdo by mohl potřebovat pomoc, raději dříve než později. „Validované screeningové nástroje, jako je dotazník CAGE (pro konzumaci alkoholu), zaberou jen málo minut a nabízejí přiměřenou citlivost a specifičnost pro poruchy užívání alkoholu,“ navrhl dr. Chung.

Národní institut pro zneužívání alkoholu a alkoholismus definuje nadměrné pití jako konzumaci více než čtyř nápojů denně nebo více než 14 nápojů týdně u mužů a konzumaci více než tří nápojů v kterýkoli den nebo více než sedm nápojů týdně u žen. „Gastrointestinální onemocnění nebo onemocnění jater související s alkoholem mohou způsobit náhlé zvýšení hmotnosti, zežloutnutí kůže, zmatenost, únavu, sníženou chuť k jídlu, černou stolici a/nebo silné bolesti břicha,“ uvedl dr. Chung a vyzval každého, kdo zažívá tyto příznaky, i kohokoli, koho znepokojuje jeho vlastní pití, aby co nejdříve navštívil lékaře.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené