Přeskočit na obsah

CRP – stálý zdroj překvapení včetně účasti v pandemii COVID‑19

Desítku let si nikdo tohoto objevu nevšímal. Až na počátku 40. let se díky T. Averymu (také Nobelova cena…) medicína začala zabývat významem tohoto člena rodiny akutních reaktantů – signálů zánětu, a to nejen vyvolaného infekcí, ale i jinou příčinou systémového zánětlivého syndromu (závažný popáleninový úraz).

Nicméně vztah medicína–CRP se vyvíjel především ve smyslu „Zánět? Virový, nebo bakteriální?“ s hranicí 60 mg/l. Tedy CRP = „jen“ signál zánětu, kdy antigen vyvolá sekreci cytokinů (především IL‑6, ale i IL‑1 a TNFα) a ty vyvolají zvýšenou produkci CRP (v játrech, v tukové tkáni, leukocytech). Máme zkušenost se stanovením CRP imunoturbidimetricky od roku 1982, a to jak v klinické medicíně, tak v primární péči, kde jde o vyšetření POCT, z jedné kapky krve jsme za tři minuty věděli vše… Opravdu? Po léta jsme lépe usínali, znajíce vytouženou hodnotu < 10 mg/l. Ale co s hodnotami 10–0 mg/l?

Kolik je tedy normální hodnota CRP, tj. hodnota získaná za plného zdraví? Je to < 3 mg/l. Opakovaně za plného zdraví měřené hodnoty vyšší, byť třeba jen 5 mg/l, jsou patologické. Jsme na prahu jiného pojetí fyziologie CRP – tedy ne pouze signál zánětlivého děje (jako třeba prokalcitonin), ale přímý účastník zánětu, kde má úlohy protizánětlivé – aktivace komplementu a asistence makrofágům při fagocytóze, ale i prozánětlivé – především postihující endotel cévního řečiště – potlačení NO syntázy, nepřiměřená sekrece cytokinů, spuštění zánětlivých kaskád. Trvalý drobný zánět v endotelu může mít v dospělosti fatální následky, vytvářeje podmínky pro cévní příhody v CNS a myokardu, nástup diabetu. Bývá snížená tolerance operací a prodlužuje se pobyt na JIP.

V tom, co bylo řečeno, se jasně rýsuje úloha CRP při katastrofě nazývané COVID‑19. V souvislosti s perakutním zánětem ničícím orgány se hovoří o „cytokine storm“. Tím vichrem ženoucím cytokinovou bouři je zřejmě CRP. V čínských studiích se uvádí, že u nemocných v kritickém stavu bylo zjištěno až téměř čtyřicetinásobné zvýšení hodnot CRP. Přitom vzestup ferritinu a prokalcitoninu byl třikrát, resp. čtyřikrát větší. Pokud jde o celulární imunitní odpověď, je výrazný vzestup neutrofilů a pokles počtu lymfocytů. Nic už neplatí – fatální virová infekce a vysoké CRP…

Pokud jde o děti, je k nim tato pandemie milosrdná. Podle různých statistik (pochopitelně největší jsou z Číny) se uvádí, že nemocných COVID‑19 mladších 19 let je 2,4 procenta. Závažný průběh je popisován u 2,5 procenta.

Proč je průběh u dětí vesměs mírný? Zdá se, že roli zde hraje nezralost imunitních dějů, zvláště u části dětské populace do pěti let. Dětský organismus není schopen vytvořit cytokinovou bouři jako odpověď na infekci. Navíc děti nemají komorbidity a také endotel není tak špatný…

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené