Přeskočit na obsah

Čtyři tisíce let hepatitidy B

Časopis Nature otiskl v květnu 2018 článek Ancient hepatitis B viruses from the Bronze Age to the Medieval period mapující evoluci HBV viru, původce jednoho z nejzávažnějších virových onemocnění člověka – hepatitidy B – od doby bronzové do středověku.


Na studii se vedle řady zahraničních odborníků podílel také paleopatolog prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. „Výzkum ukázal, že lidé v celé Eurasii byli infikováni viry hepatitidy typu B po tisíce let. Prevalence během bronzové doby mohla být navíc daleko větší, než je typické pro současné domorodé populace,“ poukazuje prof. Smrčka na výsledky studie.

„Práce profesora Smrčky je skvělou ukázkou toho, že i v oborech, o nichž občas slýcháváme, že jejich zapojení do špičkové vědy má velké bariéry, vznikají výsledky světového významu, publikovatelné i v tak prestižním časopise, jakým je Nature,“ říká prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK.

Autoři článku oznámili, že plně či částečně přečetli 12 genomů, které jsou přibližně 0,8–4,5 tisíce let staré. „Genotypy HBV, které jsou dnes typické pro Afriku či Asii, včetně subgenotypů pro Asii, byly v zásadě přítomny již u minulých populací Eurasie. Podle geografických modelů bylo zjištěno, že pravěké a moderní genotypy jsou ve vztahu s migracemi lidí během doby bronzové a železné,“ vysvětluje prof. Smrčka a dodává, že obor biomolekulární paleopatologie, který zjišťuje znaky chorob ve skeletech dávno minulých populací na molekulární úrovni, může přinést inspiraci virologům, dovolí předvídat evoluční změny různých virů, a může tak pomoci zamezit pandemiím.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené