Přeskočit na obsah

Další ne pro vitamin C, thiamin a hydrokortizon při sepsi

Randomizované kontrolované studie publikované v roce 2019 a 2020 však tento účinek nezopakovaly. Podobný negativní výsledek přinesla i nová americká práce, která u pěti set pacientů se sepsí indukovanou respirační a srdeční nedostatečností srovnávala intravenózní léčbu vitaminem C, thiaminem a hydrokortizonem s placebem.

Aktivní léčba byla podávána v dávkách 1,5 g, 100 mg a 50 mg (dle pořadí) každých šest hodin po dobu 96 hodin. Osmdesát procent pacientů bylo léčeno vazopresory, více než polovina měla respirační selhání. Třetina užívala steroidy nad rámec protokolu. Ukázalo se, že 30denní mortalita a počet dnů bez ventilace a vazopresorové podpory byl stejný v obou skupinách. Nelišily se ani další sledované cíle jako např. délka hospitalizace, dny bez deliria nebo potřeba náhrady funkce ledvin. Podle autorů je tedy zřejmé, že testovaná trojkombinace nemá potenciál stát se standardem léčby septických pacientů.

Zdroj: Sevransky JE et al. Effect of vitamin C, thiamine, and hydrocortisone on ventilator‑ and vasopressor‑free days in patients with sepsis: The VICTAS randomized clinical trial. JAMA 2021 Feb 23;325:42. doi: 10.1001/jama.2020.24505.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené