Přeskočit na obsah

Další studie potvrdila důležitost zdravého životního stylu

zdravý životní styl
Foto: shutterstock.com

Výzkum zjistil, že důležitost příznivého kardiovaskulárního zdraví byla zjevná bez ohledu na genetickou pravděpodobnost vzniku diabetu 2. typu. Příznivé kardiovaskulární zdraví bylo definováno jako zdravá tělesná hmotnost, krevní tlak a cholesterol, nekouření, vyvážená strava a fyzická aktivita. Odhaduje se, že 463 milionů dospělých má diabetes a že 10 procent celosvětových výdajů na zdravotnictví (760 miliard USD) je vynaloženo právě na tento stav.

Jak uvedl autor studie dr. Fariba Ahmadizar z Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nizozemsko, přestože genetika přispívá k pravděpodobnosti vzniku diabetu 2. typu, zjištění ukazují, že udržování návyků zdravého životního stylu a zejména zdravá tělesná hmotnost může pomoci snížit celoživotní riziko tohoto onemocnění. Studie zahrnovala 5 993 účastníků populační rotterdamské studie, kteří na počátku neměli diabetes 2. typu. Průměrný věk byl 69 let a 58 procent byly ženy. Účastníci obdrželi skóre kardiovaskulárního zdraví od 0 do 12 podle indexu tělesné hmotnosti, krevního tlaku, cholesterolu, kouření, stravy a fyzické aktivity při vstupu do studie, přičemž vyšší skóre odpovídá lepšímu kardiovaskulárnímu zdraví. Účastníci byli poté rozděleni do tří kategorií kardiovaskulárního zdraví podle svého skóre: špatný (0–5), střední (6–7) a ideální (8–12).

K posouzení genetické predispozice k diabetu 2. typu použili vědci k výpočtu skóre genetického rizika 403 nezávislých genetických variant. Účastníci pak byli podle svého skóre zařazeni do kategorií nízkého, středního nebo vysokého genetického rizika. Během 86 208 osoboroků sledování se u celkem 869 jedinců vyvinul diabetes 2. typu. Vědci odhadli a porovnali celoživotní riziko diabetu 2. typu v kategoriích kardiovaskulárního zdraví a genetického rizika. Při pohledu pouze na kardiovaskulární zdraví zjistili, že zbývající celoživotní riziko diabetu 2. typu bylo nižší u osob s lepším zdravím srdce. Například ve věku 55 let měli účastníci s ideálním kardiovaskulárním zdravím 22,6procentní riziko vzniku diabetu 2. typu během svého života ve srovnání s 28,3procentním a 32,6procentním rizikem u osob se středním a špatným kardiovaskulárním zdravím.

Když bylo vzato v úvahu genetické riziko, celoživotní riziko diabetu 2. typu bylo stále nižší u pacientů s lepším kardiovaskulárním zdravím. Například ve věku 55 let bylo zbývající celoživotní riziko diabetu ve skupině s vysokým genetickým rizikem 23,5 procenta u osob s ideálním kardiovaskulárním zdravím ve srovnání s 33,7 a 38,7 procenta u pacientů se středním a špatným kardiovaskulárním zdravím. Stejné vztahy byly pozorovány ve skupinách s nízkým a středním genetickým rizikem. „Naše výsledky zdůrazňují důležitost příznivého zdraví srdce při prevenci diabetu 2. typu u dospělých středního věku bez ohledu na to, zda jsou geneticky vystaveni vysokému, nebo nízkému riziku tohoto onemocnění. Jinými slovy, zdravý životní styl je spojen s výrazně nižším rizikem diabetu 2. typu v jakékoli kategorii genetických rizik. Zjištění platí stejně pro muže i ženy a naznačují, že zdravé návyky ve středním věku jsou efektivní strategií, jak se pozdějšímu vzniku diabetu vyhnout,“ shrnul dr. Ahmadizar.

Sdílejte článek

Doporučené