Přeskočit na obsah

Deprese a úzkost rizikem pro špatné výsledky u kardiaků

Výsledky jejich studie publikoval odborný časopis Journal of Psychosomatic Research ve svém čísle vydaném v září.

Cílem studie bylo prozkoumat 1)vliv rizikových faktorů pro srdce (obezita, kouření, nadměrná konzumacealkoholu a nedodržování léčby) mezi kardiaky s depresí a úzkostí, 2) spojitosti mezi depresí a úzkostí a rizikovými faktory pro srdce a 3) spojitost deprese a úzkosti a rizikových faktorů pro srdce se skórem úmrtnosti a jejich riziko, které lze přisuzovat populaci.

Jednalo se o národní zkříženou průřezovou studii, která použila výsledky nahlášené pacienty při propuštění a údaje z národního registru. Do studie byli zahrnuti všichni propuštění a přeložení pacienti z pěti dánských kardiologických center za jeden rok (2013-2014). Celkem 14 239 pacientů odpovědělo na speciální nemocniční dotazník zaměřený na depresi a úzkost (návratnost 51%).

Průměrný věk byl 64,8 let a 69% byli zastoupeni muži. Pacienti s depresí a úzkostí (skóre na škálách 8 a výše) měli o 30% resp 45% vyšší pravděpodobnost být současnými kuřáky, o19% resp. 37% vyšší šanci obezity a o 31% resp. 24% vyšší pravděpodobnost nadměrné spotřeby alkoholu. Depresivní pacienti měli o 34% vyšší pravděpodobnost na nedodržování jejich léčby. Při jednoročním katamnestickém sledování měli pacienti s depresí (skóre na škále 11 a výše) nejvyšší přiznatelné riziko spojené s mortalitou následované:kouřením, ischemickou chorobou srdeční, úzkostí, diabetem, hypertenzí, chronickou obstrukční chorobou broncho-pulmonální a nadměrnou konzumací alkoholu.

Ze závěrů studie plyne, že deprese a úzkost u pacientů se srdečním onemocněním jsou spojeny s rizikovým chováním pro srdce, jako jsou kouření, obezita, nadměrná konzumace alkoholu a nedodržování léčby. Deprese a úzkost mají přiznatelné riziko spojené s úmrtností, které je srovnatelné s jinými dobře známými rizikovými faktory, jako je kouření.

Zdroj: Berg SK, Rasmussen TB, Thysoee L et al. Mental health is a risk factor for poor outcomes i cardiac patients: Findings from the national DenHeart survey. J Psychosom Res 2018, vol 112(66-72)

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…