Přeskočit na obsah

Deprese by se zřejmě mohla léčit u každého pohlaví jinak

Už loňská studie, publikovaná v Medical News Today identifikovala při depresi u obou pohlaví rozdílné odpovědi v supramarginálním gyru a zadní části cingulární kúry.

Aby vědci zjistili, zda u mužů a žen existují rozdíly mezi molekulárním mechanismem, který depresi spouští, zkoumali mozkovou tkáň 50 zemřelých dospělých osob (26 mužů a 24 žen) s diagnostikovanou klinickou depresí. Porovnávali ji rovněž s tkání osob bez deprese. Soustředili se na dorzolaterální část prefrontální kůry, subgenuální přední cingulární kůru a bazolaterální jádro amygdaly, což jsou oblasti, související s depresí.

U mužů s depresí identifikovali 706 změn genové exprese, u žen s depresí to bylo dokonce 882 změn genové exprese. Z malého počtu genů, jejichž změny se projevily u obou pohlaví, se však pouze 21 genů změnilo shodným způsobem, zatímco 52 z nich se měnilo jinak.

Například u žen s depresí se projevila zvýšená exprese genů, ovlivňujících funkci synapsí. Ovšem u mužů s depresí tomu bylo právě naopak – u stejných genů byla pozorována redukce. Tento opačný trend byl typický ve všech zkoumaných oblastech mozku.

Tyto výsledky podle výzkumníků ukazují, že nové léky pro léčbu deprese by měly být vyvíjeny specificky pro ženy a pro muže.

Zdroj: Seney, M L et al. Opposite Molecular Signatures of Depression in Men and Women. Biological Psychiatry, 0(0). https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.01.017

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené