Přeskočit na obsah

Deprese prokazatelně zkracuje život, zejména při recidivě

Deprese způsobovala ve všech obdobích předčasné úmrtí u mužů a od roku 1990 tento jev začal být patrný i u žen. Souvislost mezi depresí a zkrácenou délkou života je nejprůkaznější v letech po depresivní epizodě.

Už dlouho je zjištěno, že deprese způsobuje množství zdravotních problémů, nejčastěji srdečních onemocnění. Zčásti proto, že může sama vést k fyziologickým změnám, a také proto, že přispívá k nezdravým návykům, jako je špatná strava, nedostatek tělesné aktivity, obezita, kouření a nadměrná konzumace alkoholu. Nová kanadská studie však přináší důkazy, že riziko předčasného úmrtí je u depresivních pacientů způsobeno i dalšími vlivy a přetrvává desítky let.

Studie prozkoumala údaje ze Stirling County Study, která započala v roce 1952 a stala se jednou z prvních studií mentálních onemocnění na komunitním základě.

Účastníkům bylo na počátku studie průměrně 50 let a vědci během tří uvedených období sledovali polovinu z nich po dobu nejméně 19 let. Výzkumníci vypočítali očekávanou délku života ve věku 25 let pro muže a ženy s depresí a bez deprese v každé vlně studie.

V prvním období byla očekávaná průměrná délka života kratší o 10 let u žen a o 12 let u mužů. Ve druhé skupině byla kratší u mužů o sedm let, a ve třetím období byla u žen o sedm let a u mužů o 18 let kratší.

Relativní riziko (RR) bylo u mužů 2,90 (95% CI: 1,69-4,98) mezi 1952 a 1967, 1,97 (95% CI: 1,34- 2,89) mezi lety 1968 a 1990 a 1,52 (95% CI: 1,09-2,13) mezi roky 1991 a 2011. Zvýšené riziko úmrtnosti bylo zaznamenáno u žen pouze mezi lety 1990 a 2011 (HR = 1,51; 95% CI: 1,11-2,05). Muži s depresí tedy měli na počátku studie třikrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou předčasně, ale toto riziko pokleslo na 52 %. U žen však riziko předčasného úmrtí vzrostlo: a počátku studie bylo 8 %, ale na konci už dosáhlo 51 %, tedy podobně jako u mužů.

Vědci proto upozorňují na význam léčby deprese, zejména při rekurencích. Redukování symptomů deprese zlepšuje kvalitu života a může jej potenciálně prodloužit.

Zdroj: Gilman SE et al. Depression and mortality in a longitudinal study: 1952–2011. Canadian Medical Association Journal. October 23, 2017 vol. 189 no. 42/ E1304, full, doi: 10.1503/cmaj.170125

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Karcinom pankreatu by měl zachytit screening

6. 1. 2022

Karcinom pankreatu postihne v ČR ročně 2 300 lidí, většinou starších 45 let. Většina z nich do roka umírá a jen osm procent přežije s nemocí více než…