Přeskočit na obsah

Dětská obezita a hypertenze upozorňují na budoucí srdeční choroby

O souvislosti mezi rizikovými faktory přítomnými v dětství, jako je obezita a vysoký krevní tlak, a kardiovaskulárními chorobami později v životě byl až dosud nedostatek informací. „Výsledky této studie zdůrazňují potřebu osvojit si zdravý životní styl již od útlého věku,“ řekla autorka studie Julia Bueschgesová, studentka doktorského studia na Institutu Roberta Kocha v Berlíně.

Studie použila data z celostátního reprezentativního německého projektu „German Health Interview and Examination Survey for Children and Adolescents (KiGGS cohort)“, do něhož byly zařazeny děti z různého prostředí z celého Německa bez ohledu na jejich zdravotní stav. Vybrány byly pomocí sofistikované metody, jejíž pomocí bylo zajištěno, že reprezentují celou německou populaci.

Tři studijní týmy cestovaly po dobu tří let a zřídily dočasná vyšetřovací centra na 167 místech po celé zemi. Základní vyšetření 4 716 účastníků ve věku od 3 až do 17 let zahrnovalo měření krevního tlaku, výšky a hmotnosti. Měření byla opakována o 11 let později u 14letých až 29letých a zároveň bylo provedeno i ultrazvukové vyšetření tepen. To posuzovalo tloušťku vnitřních dvou vrstev krční tepny, přičemž ztluštělá výstelka je časným ukazatelem ucpaných tepen.

Hypertenze ve výchozím stavu byla spojena s 33procentním zvýšením rizika ztluštělé výstelky tepen o 11 let později, zatímco výchozí obezita byla spojena s 38procentním zvýšeným tohoto rizika. Přítomnost hypertenze při obou vyšetřeních byla spojena již s 63procentním zvýšeným rizikem ztluštění výstelky tepen, v případě obezity u obou vyšetření se jednalo o 53 procent větší riziko. Podle Bueschgesové studie poskytuje důkazy z velkého vzorku obecné populace o souvislosti mezi kardiovaskulárními rizikovými faktory u dětí a dospívajících, jmenovitě vysokým krevním tlakem a obezitou, a následnými škodlivými změnami krevních cév.

„Tato zjištění zdůrazňují důležitost dobrého kardiovaskulárního zdraví již od útlého věku. Fyzická aktivita a zdravá strava mohou pomoci zabránit vysokému krevnímu tlaku a obezitě. Je třeba se vyvarovat alkoholu a tabáku. V neposlední řadě je důležité zvládat stres,“ uvedla s tím, že vypořádání se s tímto nezdravým chováním nezávisí pouze na dětech a jejich rodinách, ale také na podpoře zdravého prostředí a snižování sociální nerovnosti, protože to vše silně souvisí s kardiovaskulárními chorobami.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené