Přeskočit na obsah

Diabetes mellitus 1. typu u matek zvyšuje riziko autismu u dětí

Popis studie

Odborníci měli v rámci retrospektivní kohortové studie k dispozici záznamy o téměř 420 000 dětí, které se narodily v Kalifornii v letech 1995 až 2012. Autoři studie pracovali s jejich lékařskou dokumentací, která pokrývala průměrně sedmileté období počínaje prvním rokem života. Některé údaje týkající se matek (například tělesná hmotnost a kuřáctví) byly k dispozici pouze u přibližně třetiny kohorty. Všechny ženy s diabetem 1. a 2. typu a 29 % žen s gestačním diabetem užívaly v průběhu těhotenství antidiabetické léky. Autoři studie se soustředili na údaje, u kolika dětí byla ve sledovaném období diagnostikována porucha autistického spektra.

Počet diabetiček a typ onemocnění

Z celkového počtu 419 425 dětí se jich 621 narodilo ženám s diabetem 1. typu a 9 435 ženám s diabetem 2. typu. Matkám s gestačním diabetem diagnostikovaným do 26. týdne těhotenství se narodilo 11 922 sledovaných dětí, gestační diabetes po 26. týdnu těhotenství byl zaznamenán u matek 24 505 dětí.

Výsledky studie

Některá z poruch autistického spektra byla diagnostikována u 5 827 dětí (1,4 % sledovaného vzorku). Potomci žen s diabetem 1. typu čelili více než dvojnásobnému riziku rozvoje autismu, u dětí narozených diabetičkám 2. typu bylo riziko 1,4násobné. V případě gestačního diabetu do 26. týdne těhotenství bylo riziko hodnoceno jako nepatrně nižší – 1,3násobné. Výsledky studie poukazují na zvýšené riziko rozvoje autismu u dětí, které se narodí ženám-diabetičkám a naznačují, že kromě jednotlivých typů diabetu má na riziko rozvoje autismu vliv také načasování onemocnění v případě gestačního diabetu.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114303/2018/06/25/type-1-diabetes-moms-tied-autism-kids

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené