Přeskočit na obsah

Dieta založená na přerušovaném půstu přináší u obézních osob výsledky

Popis a cíl americké studie

Studii, které se účastnilo 23 obézních pacientů, vedli odborníci z University of Illinois v Chicagu, kteří se zabývají výživou, cirkadiánními rytmy a dalšími souvisejícími obory. Průměrný věk účastníků studie byl 45 let a index tělesné hmotnosti (BMI) dosahoval průměrně hodnoty 35. Po dobu 12 týdnů byl každodenní stravovací režim pacientů rozdělen vždy na dvě fáze – od 10 hodin dopoledne do šesté hodiny večerní mohli konzumovat běžné potraviny v libovolném množství, zbývajících 16 hodin pili pouze nekalorické nápoje (například čistou vodu a čaj). Výsledky tohoto dietního režimu byly porovnávány s výstupy jiné studie zaměřené na další typ přerušovaného půstu, při němž se střídá jeden den neomezené konzumace jídla s jedním dnem bez jídla. Cílem bylo vyhodnotit účinnost a přínosy diety 16 : 8.

Výsledky dietního režimu

Porovnáním zmíněných dvou typů diet bylo zjištěno, že v rámci režimu 16 : 8 dosáhli pacienti nižšího denního energetického příjmu – přibližně o 350 kcal/den. Došlo u nich také ke snížení systolického krevního tlaku a průměrný hmotnostní úbytek dosahoval 3 %. Ani jedna studie neprokázala výrazné změny v koncentraci cholesterolu, triglyceridů, diastolickém krevním tlaku či inzulinové rezistenci.

Shrnutí poznatků k „osmihodinové“ dietě

Přerušovaný půst v režimu 16 : 8 lze podle autorů studie považovat za slibný způsob, jak dosáhnout u obézních jedinců redukce tělesné hmotnosti a snížení krevního tlaku. V porovnání s dalšími formami přerušovaného půstu považují dietu 16 : 8 za jednodušší na dodržování. Kromě výše uvedeného denního střídání lačnění a jídla existuje také dieta označovaná jako 5 : 2. Při ní se střídá pět dní běžného stravování bez omezení a dvou dní částečného půstu. Problematiku různých dietních režimů založených na střídání těchto fází, nikoliv na striktním počítání přijatých kalorií, by mohly vhodně doplnit dlouhodobější a rozsáhlejší randomizované studie.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/322194.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené