Přeskočit na obsah

Digitální propast mezi generacemi trvá

senior, tablet
Foto: shutterstock.com

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zveřejnila výzkumnou zprávu z primárního a sekundárního výzkumu provedeného v ČR, Řecku a Německu o potřebách seniorů při využívání internetu a digitálních technologií. Z výzkumné zprávy vyplývá, že navzdory rostoucímu počtu seniorů, kteří používají ICT technologie a internet, zůstává v posledních letech digitální propast mezi generacemi stále velkým problémem. Fenomén omezené digitální gramotnosti seniorů přetrvává v ČR, ještě více v Řecku a v menší míře pak také v Německu.

Podle výsledků této zprávy se zdá, že senioři si uvědomují důležitost digitálních technologií, nicméně nevěří, že jejich omezená znalost ICT technologií jejich životy nějakým způsobem omezuje či ovlivňuje. Rodinní příslušníci a pracovníci v sociálních službách to však vidí jinak. Většina z nich se domnívá, že senioři dostatečně nevyužívají příležitosti, které digitální technologie a internet mohou nabídnout.

Senioři jsou otevření a ochotni dále zlepšovat své digitální dovednosti a kompetence, nicméně praxe je jiná. I přes ochotu seniorů dále se vzdělávat je skutečná účast seniorů v neformálních vzdělávacích programech, zaměřujících se na tuto oblast, spíše omezená.

Sdílejte článek

Doporučené