Přeskočit na obsah

Digoxin je u pacientů s atriální fibrilací spojován s vyšší mortalitou

V post-hoc analýze studie ARISTOTLE vědci zkoumali spojitost mezi mortalitou a užíváním digoxinu u téměř 18 000 pacientů s AF. Ti, kteří již užívali digoxin na začátku studie, nevykazovali zvýšené riziko. Avšak pacienti se základní hodnotou sérové koncentrace digoxinu 1,2 ng/ml nebo více měli riziko zvýšené o více než 50 % oproti těm bez digoxinu (hodnoty pod 0,9 ng/ml neukazovaly žádné zvýšené riziko). Signifikantně vyšší riziko mortality měli i ti pacienti, kteří začali užívat digoxin během studie.

Autoři konstatují, že léčivo by mělo být užíváno s opatrností, a je-li možné symptomům ulevit jinou terapií, raději se digoxinu vyhnout. 

Zdroj: http://response.jwatch.org/t?ctl=2E9EA:1BD6B3BB23E1CD74EBB02564063E4DCAD2B71D9A95FA21D3&

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Aplikace pro zdraví

29. 6. 2022

Mobilní zdravotní aplikace nelze považovat za plnohodnotnou náhradu klasické zdravotní péče, jsou ale užitečným doplňkem odborné péče. Za covidu…