Přeskočit na obsah

Dlouhodobá data svědčí pro adalimumab

V první ze tří studií, která byla prezentována na kongresu EULAR (European League Against Rheumatism) v Paříži, přináší sedmiletá data u revmatoidní artritidy, jež ukázala, že výsledkem léčby přípravkem Humira v kombinaci s methotrexátem u dlouhodobě léčených pacientů s revmatoidní artritidou je klinická remise.

Sedmiletá data, kombinovaná analýza otevřené rozšířené studie ARMADA, DE019, STAR, DE005 a DE037, zahrnující 1 469 pacientů, ukázala, že procento nemocných, kteří dosáhli klinické remise, se zvyšuje po dvou nebo více letech kontinuální léčby kombinovanou terapií.

Dále byly zveřejněny výsledky fáze III klinické studie nazvané ATLAS, která zahrnula 315 pacientů vykazujících neadekvátní odpověď alespoň na jeden nesteroidní protizánětlivý lék nebo nemoc modifikující antirevmatikum. Data ukázala, že u 74 % pacientů léčených po dobu až tří let přípravkem Humira došlo ke snížení projevů a symptomů ankylozující spondylitidy.

Desiree van der Heijde z lékařské fakulty nizozemské univerzity, jedna ze spoluřešitelů studie ATLAS, uvedla, že u ankylozující spondylitidy neexistuje celkové vyléčení a cílem terapie je ulehčit od bolesti zad a kloubů. Sdělila, že i částečná remise ankylozující spondylitidy (dosažená u 42 % pacientů) může mít významný pozitivní dopad.

A konečně nová data prezentovaná společností Abbott z analýzy 433 pacientů ukázala, že včasně zahájená léčba revmatoidní artritidy kombinací adalimumabu a methotrexátu ve srovnaní s léčbou samotným methotrexátem vede k úsporám nepřímých nákladů ve výši 4 845 € na pacienta ročně. Tyto úspory jsou odvozeny ze zlepšení pracovního výkonu, schopnosti dostat nebo opět získat zaměstnání a snížení počtu dnů pracovní neschopnosti.

Zdroj:

Doporučené