Přeskočit na obsah

Dlouhodobé účinky inhibitorů cholinesterázy u Alzheimerovy choroby

Proto vznikla práce, která analyzovala data ze Swedish Web‑based registry, aby zjistila, jaké účinky na závažnost demence a také mortalitu má léčba ICh zahájená do tří měsíců od diagnózy různě závažné AD. Průměrná doba sledování činila pět let a za tu dobu se ukázalo, že léčba ICh, jako je donepezil, rivastigmin a galantamin, byla spojena s vyššími kognitivními skóre a nižší mortalitou po adjustaci na věk, pohlaví, komorbidity a další farmakologickou léčbu.

Analýza zahrnula více než 11 600 uživatelů ICh a více než 5 800 osob, které ICh neužívaly. U více než 6 800 osob byly k dispozici data z MMSE. Za pět let sledování se závažná demence, definovaná jako skóre MMSE < 10, rozvinula u 255 osob a 6 055 osob zemřelo. Užívání ICh bylo spojeno s vyšším skóre MMSE a s rizikem mortality nižším o 27 procent ve srovnání s osobami, které ICh neužívaly. Nejlepších výsledků ve sledovaných parametrech dosahoval galantamin.

Zdroj: Xu H et al. Long‑term effects of cholinesterase inhibitors on cognitive decline and mortality. Neurology 2021 Apr 27; 96:e2220. https:// doi.org/10.1212/WNL.0000000000011832.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené