Přeskočit na obsah

Domácí testování spánkové apnoe je výhodné

Laboratorní polysomnografie je zlatým standardem pro diagnostiku obstrukční spánkové apnoe. Používá mnoho kanálů, hodnotících účinnost spánku, vyrušení, apnoe nebo hypopnoe, saturaci kyslíkem a další faktory. Nicméně je to metoda náročná, nákladná, a proto vlastně není pro diagnostiku tak běžného problému úplně vhodná.

Přístroj pro domácí testování spánkové apnoe sice používá méně kanálů než polysomnografie, takže sbírá méně dat o spánku, ale je levnější a dostupnější, a tedy pro tyto pacienty výhodnější. Právě proto přibývá institucí, které domácí testování využívají.

Austrálie nebo Španělsko?

Ve dvou studiích z roku 2017 vědci porovnávali výsledky laboratorní polysomnografie a domácího testování u pacientů se suspektní obstrukční spánkovou apnoe.

Australské studie se zúčastnilo více než 400 pacientů se suspektní spánkovou apnoe. Podstoupili polysomnografii a poté byli randomizováni do jedné ze tří skupin. V každé ze skupin bylo ošetřujícímu lékaři sděleno pouze určité množství informací získaných z polysomnografie.

  1. Všechna data (EEG, elektrookulografie, EMG brady a nohy, dechové objemy, pohyb hrudníku a břicha, data ze senzoru chrápání, poloha těla, EKG a saturace arteriální krve kyslíkem)
  2. Data z omezeného počtu kanálů, rozsahem odpovídající datům získaným při domácím testování (dechové objemy, pohyb břicha a hrudníku, poloha těla, EKG a saturace arteriální krve kyslíkem)
  3. Pouze údaje o funkci srdce a saturaci arteriální krve kyslíkem

Přesvědčivé výsledky

Podíl mírných a závažných forem apnoe, které byly diagnostikovány za pomoci zmíněných dat, byl ve všech skupinách stejný. Primární výsledky byly obdobné u všech tří skupin, což autoři zjistili na základě dotazníku na funkční status po 4 měsících od diagnózy.

Ospalost (sekundární parametr) byla ve skupině kompletní polysomnografie obdobná jako ve skupině, jíž byly sděleny výsledky z omezeného počtu kanálů, a pouze mírně zhoršená u skupiny, jejíž data byla z většiny zadržena.

Polysomnografie přitom diagnostikovala jednoznačně více nerespiračních spánkových poruch než ostatní dvě metody (NEJM JW Gen Med Mar 15 and Ann Intern Med Mar 7; 166:332).

Španělsko: Rozdíl je jen v ceně

Španělské studie se zúčastnilo 430 pacientů se suspektní středně závažnou až závažnou obstrukční spánkovou apnoe. Byli randomizováni k plnému laboratornímu vyšetření nebo vyšetření přístrojem pro domácí testování, který zaznamenával pouze dechové objemy, pohyb hrudníku a břicha a saturaci kyslíkem.

Na základě výsledků byla 68% pacientů z polysomnografické skupiny a 53% pacientů z jednodušeji testované skupiny doporučena přetlaková ventilace (cPAP). Průměrné zlepšení, hodnocené standardizovaným Epworthovým skóre, bylo po 6 měsících v obou skupinách stejné. Stejně tak i většina sekundárních parametrů.

Přitom polysomnografie byla dvakrát dražší (NEJM JW Gen Med Dec 15 and Am J Respir Crit Care Med Nov 1; 196:1181).

Panel odborníků souhlasí

Tyto výsledky podporuje i nové prohlášení American Academy of Sleep Medicine, podle něhož je domácí testování u dospělých se suspekcí na významnou obstrukční spánkovou apnoe a v nepřítomnosti komplikací (CHOPN nebo městnavého srdečního selhání) vhodnou alternativou k polysomnografii (J Clin Sleep Med Oct 15; 13:1205).

Pokud výsledek domácího měření neodpovídá klinickému stavu pacienta, je vhodné doplnit polysomnografii. Důležité také je, že domácí testování se nehodí pro diagnostiku jiných poruch než obstrukční spánkové apnoe (narkolepsie, parasomnií apod.).

Domácí testování je také nevhodné u pacientů v určitých profesích, kde je okamžitá léčba případné apnoe nutná, například u pilotů.

Zdroj: NEJM Journal Watch: Year in Review 2017

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené