Přeskočit na obsah

Dopady ankylozující spondylitidy na kvalitu života

Popis studie

Studie, která se soustředila na dopady bolesti, zhoršené fyzické výkonnosti a snížené mobility na kvalitu života, se účastnilo 210 pacientů s ankylozující spondylitidou. Více než polovina subjektů (57,6 %) byli muži, průměrný věk dosahoval 49 let a průměrná délka trvání projevů onemocnění byla 24 let. Změny na páteři byly hodnoceny pomocí skóre mSASSS (modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score) – jeho průměrná hodnota byla 13,9 bodů.

Hodnocení pomocí SF-36

Při hodnocení kvality života pacientů s AS pomocí nástroje SF-36 bylo u fyzické složky zjištěno průměrné skóre 41,3 bodů, zatímco u zdravé kontrolní skupiny dosahovalo toto skóre hodnoty 49,1. Na 100stupňové škále představuje průměr hodnota 50 bodů. Při hodnocení duševní složky bylo u sledovaných subjektů zjištěno průměrné skóre 44,6, zdravá kontrolní skupina měla průměrné skóre vyšší – 50,5 bodů.

Rozdíly mezi ženami a muži

Z hodnocení pomocí nástroje SF-36 dále vyplývá, že ženy mají horší skóre u fyzické výkonnosti, vitality i duševního zdraví než muži. Hodnocení fyzické složky přineslo u pacientů starších 60 let výrazně horší výsledky než u jedinců ve věkové skupině do 40 let. Nejvýznamnějším faktorem zhoršujícím výsledky hodnocení duševní složky u mužů bylo podle švédských odborníků vyšší vzdělání či výrazná únava. U žen byla jedním z hlavních faktorů také únava a dále samostatný život bez partnera.

Do kvality života se promítá délka trvání symptomů

Z analýzy všech poznatků vyplývá, že horší výsledky u fyzické složky nástroje SF-36 souvisejí s dobou trvání symptomů ankylozující spondylitidy (OR 1,66; 95% CI = 1,16–2,37), vyšším skóre BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (OR 1,98; 95% CI = 1,46–2,70) a hodnotami skóre ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score vyššími než 2,1 (OR = 3,32; 95% CI 1,45–7,62).

Shrnutí poznatků

Pacienti s ankylozující spondylitidou mají podle zjištění švédské studie výrazně nižší kvalitu života v porovnání s osobami, které tímto chronickým onemocněním netrpí. Dopady jsou výraznější u fyzické než u duševní složky.

Některé faktory zhoršující ankylozující spondylitidu jsou ovšem modifikovatelné a jejich zlepšení by se mohlo pozitivně promítnout do ukazatelů kvality života související se zdravím. Švédští lékaři se na tyto a další faktory plánují zaměřit v další dlouhodobé studii.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/rheumatology/backpain/77161

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…