Přeskočit na obsah

Dopady ankylozující spondylitidy na kvalitu života

Popis studie

Studie, která se soustředila na dopady bolesti, zhoršené fyzické výkonnosti a snížené mobility na kvalitu života, se účastnilo 210 pacientů s ankylozující spondylitidou. Více než polovina subjektů (57,6 %) byli muži, průměrný věk dosahoval 49 let a průměrná délka trvání projevů onemocnění byla 24 let. Změny na páteři byly hodnoceny pomocí skóre mSASSS (modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score) – jeho průměrná hodnota byla 13,9 bodů.

Hodnocení pomocí SF-36

Při hodnocení kvality života pacientů s AS pomocí nástroje SF-36 bylo u fyzické složky zjištěno průměrné skóre 41,3 bodů, zatímco u zdravé kontrolní skupiny dosahovalo toto skóre hodnoty 49,1. Na 100stupňové škále představuje průměr hodnota 50 bodů. Při hodnocení duševní složky bylo u sledovaných subjektů zjištěno průměrné skóre 44,6, zdravá kontrolní skupina měla průměrné skóre vyšší – 50,5 bodů.

Rozdíly mezi ženami a muži

Z hodnocení pomocí nástroje SF-36 dále vyplývá, že ženy mají horší skóre u fyzické výkonnosti, vitality i duševního zdraví než muži. Hodnocení fyzické složky přineslo u pacientů starších 60 let výrazně horší výsledky než u jedinců ve věkové skupině do 40 let. Nejvýznamnějším faktorem zhoršujícím výsledky hodnocení duševní složky u mužů bylo podle švédských odborníků vyšší vzdělání či výrazná únava. U žen byla jedním z hlavních faktorů také únava a dále samostatný život bez partnera.

Do kvality života se promítá délka trvání symptomů

Z analýzy všech poznatků vyplývá, že horší výsledky u fyzické složky nástroje SF-36 souvisejí s dobou trvání symptomů ankylozující spondylitidy (OR 1,66; 95% CI = 1,16–2,37), vyšším skóre BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (OR 1,98; 95% CI = 1,46–2,70) a hodnotami skóre ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score vyššími než 2,1 (OR = 3,32; 95% CI 1,45–7,62).

Shrnutí poznatků

Pacienti s ankylozující spondylitidou mají podle zjištění švédské studie výrazně nižší kvalitu života v porovnání s osobami, které tímto chronickým onemocněním netrpí. Dopady jsou výraznější u fyzické než u duševní složky.

Některé faktory zhoršující ankylozující spondylitidu jsou ovšem modifikovatelné a jejich zlepšení by se mohlo pozitivně promítnout do ukazatelů kvality života související se zdravím. Švédští lékaři se na tyto a další faktory plánují zaměřit v další dlouhodobé studii.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/rheumatology/backpain/77161

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Nová doporučení pro ochranu sportovců

14. 11. 2022

Až 80 procent sportovců, kteří náhle zemřou, nemělo žádné příznaky nebo rodinnou anamnézu srdečního onemocnění. Doporučení, jak používat genové…