Přeskočit na obsah

Doporučení pro COVID-19 na JIP

Mezinárodní skupina The Surviving Sepsis Campaign vytvořila doporučený postup léčby kriticky nemocných pacientů s COVID-19. Seskupení nejprve navrhlo 53 otázek, které jsou zásadní pro zvládání nemoci COVID-19 na jednotkách intenzivní péče. V literatuře pak vyhledala přímé a nepřímé důkazy o léčbě COVID-19 u kriticky nemocných pacientů. Shrnula jednotlivá doporučení a jejich sílu.

The Surviving Sepsis Campaign COVID-19 je pracovní skupinou expertů z 12 zemí světa. Skupina celkem vydala 54 prohlášení, z nichž 4 jsou prohlášení o nejlepších postupech, 9 jsou silná doporučení a 35 jsou slabá doporučení. Pro 6 otázek nebyla poskytnuta žádná doporučení. Svoje závěry bude skupina upřesňovat. O materiálu informuje Společnost infekčního lékařství, která také publikovala jeho překlad.

 

Některá doporučení
Doporučuje se podávat spíše krystaloidní roztoky před koloidními.
Nedoporučuje se podávat hydroxyethyl škroby.
Nedoporučuje se podávat dopamin, pokud je k dispozici noradrenalin.
U pacientů s COVID-19 je s výhodou začít s oxygenoterapií, pokud periferní saturace kyslíku klesne již pod 92 %. Při poklesu pod 90 % je oxygenoterapie vysoce doporučována.
Nedoporučuje se, aby při oxygenoterapii SpO2 přesahovala 96 %.
Pro mechanicky ventilované dospělé pacienty se doporučuje cílení tlaku v dýchacích cestách (Plateau pressure - Pplat) < 30 cm H2O.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené