Přeskočit na obsah

Doškolovací kurzy pro lékaře pořádané 1. LF UK

Doškolovací kurzy pro lékaře v zimním semestru 2009

pořádané UK 1. lékařskou fakultou ve spolupráci s ČLK

 

Podrobné informace obdržíte na základě Vašeho přihlášení na tomto kontaktu:

Odd. doškolování lékařů 1. LF UK, Kateřinská 32, 128 01 Praha 2, tel.+ fax: 224964572, mobil: 732146799, e-mail: vzdelavani.lekaru@LF1.cuni.cz.

Cena kurzu (není-li uvedeno jinak): 600,- Kč vč. 19% DPH. Platba na místě v hotovosti: 700,- Kč vč. 19% DPH.

Stornopoplatky: Pokud se kurz neuskuteční ze závažných důvodů ze strany 1. LF UK, bude kurzovné vráceno v plné výši. O této skutečnosti budou přihlášení neprodleně informováni. Odhlásit účast z Vaší strany lze písemným oznámením doručeným nejpozději poslední pracovní den před konáním kurzu na výše uvedenou adresu pořadatele. Telefonické

či e-mailové zrušení účasti je rovněž nutno potvrdit písemně, jinak nelze přihlášenému kurzovné vrátit. Stornopoplatek činí 200,- Kč. Při neúčasti neohlášené pořadateli předem nemá přihlášený nárok na vrácení kurzovného. Účastníci kurzů obdrží kredity dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK o systému celoživotního vzdělávání lékařů.

 

 

Psychiatrická problematika v ordinaci praktického lékaře

(8 kreditů ČLK)

Koordinátorka: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

24. října 2009

posluchárna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Afektivní poruchy v ordinaci PL – doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

Diferenciální diagnostika u psychických poruch v adolescenci – kdy odeslat adolescenta

do psychiatrické ambulance – as. MUDr. Petra Uhlíková

Motivační rozhovory (u problémů se závislostí, u kuřáků, obezity a v dalších oblastech) – PhDr. Jan Soukup

Poruchy příjmu potravy u žen i mužů v ordinaci PL – prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Pacient s medicínsky nevysvětlitelnými somatickými symptomy – as. MUDr. Miroslav Sekot

Závislost na návykových látkách v ordinaci PL – MUDr. Vladimír Kmoch

Stres a duševní hygiena u lékaře a zdravotního personálu. Prevence syndromu vyhoření

as. MUDr. Pavel Doubek

Organická porucha a demence v ordinaci praktického lékaře – as. MUDr. Petr Kozelek

 

 

Plastická a rekonstrukční chirurgie u vrozených a získaných vad prsů

(6 kreditů ČLK)

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

7. 11. 2009

posluchárna Gyn.-por. kliniky FN Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8

Úvod – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Úloha ženského prsu z pohledu dějin – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Kosmetické vady prsů – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., as. MUDr. Václav Poláček, CSc.,

as. MUDr. Roman Kufa, as. MUDr. Libor Kment

Historické záznamy o operacích kosmetických vad – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Augmentace prsů – as. MUDr. Roman Kufa, as. MUDr. Lukáš Frajer

Redukce prsů – as. MUDr. Karel Urban, as. MUDr. Jana Matějovská,

as. MUDr. Josef Kulhánek, MBA

Modelace ochablých prsů – as. MUDr. Václav Poláček, CSc., as. MUDr. Jana Matějovská

Korekce vpáčených bradavek – as. MUDr. Libor Kment, as. MUDr. Josef Kulhánek, MBA

Historické záznamy o operacích nádorového onemocnění prsů –

doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., MUDr. Eva Hrubanová

Rekonstrukce celého prsu – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,as. MUDr. Josef Kulhánek, MBA,

as. MUDr. Karel Urban, as. MUDr. Libor Kment

Rekonstrukce části prsu – as. MUDr. Libor Kment, as. MUDr. Jana Matějovská

Rekonstrukce dvorce a bradavky – as. MUDr. Karel Urban, as. MUDr. Jana Matějovská

Profylaktická mastektomie – MUDr. Eva Hrubanová, as. MUDr. Libor Kment,

as. MUDr. Karel Urban

Doplňující operace ke korekci druhé strany – MUDr. Lukáš Frajer, MUDr. Aneta Krajcová

Operace gynekomastie u mužů – as. MUDr. Libor Kment, as. MUDr. Karel Urban

Komplikace po operacích prsů – doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., as. MUDr. Roman Kufa,

as. MUDr. Libor Kment, as. MUDr. Karel Urban, as. MUDr. Václav Poláček, CSc.

 

 

Novinky v Kardiopulmonální resuscitaci. Náhlé příhody ve stomatologické praxi.

(8 kreditů ČLK, 2,5 bodu ČSK)

Koordinátor: as. MUDr. Václav Vávra

21. 11. 2009,

posluchárna Stomatologické kliniky 1. LF a VFN, Kateřinská 32, Praha 2

KPR novinky – as. MUDr. Václav Vávra, as. MUDr. Pavel Herda

Zajištění DC – as. MUDr. Pavel Herda, as. MUDr. Václav Vávra

Bolest a její terapie – as. MUDr. Jitka Podsedníčková

Současné postupy v dentoalveolární chirurgii, řešení možných komplikací

as. MUDr. Gabriela Pavlíková

Anafylaktická reakce a její léčba – as. MUDr. Pavel Herda

Stomatologická tématika

Praktické nácviky na resuscitačním a intubačním modelu – as. MUDr. Pavel Herda,

as. MUDr. Václav Vávra

 

 

Gastroenterologický kurz

(6 kreditů ČLK)

Koordinátor: prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.

28. 11. 2009

posluchárna IV. interní kliniky 1. LF a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Probiotika – as. MUDr. Tomislav Švestka, CSc.

Virové hepatitidy – as. MUDr. Tomáš Krechler, CSc.

Dif. dg. jaterních testů – as. MUDr. Karel Dvořák

Celiakie – doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc.

Refrakterní refluxní choroba – prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.

Idiopatické střevní záněty – as. MUDr. Aleš Novotný

 

 

Aktuální informace najdete na www.lf1.cuni.cz.

Zdroj: 1. lékařská fakulta UK

Sdílejte článek

Doporučené

Spánkové poruchy spojené s covidem‑19

20. 9. 2022

Výzkumníci z Centra výzkumu spánku a chronobiologie Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) realizují rozsáhlý výzkum vlivu onemocnění covid‑19 na…

Využití telemedicíny v diabetologii

19. 9. 2022

Na největším letošním setkání diabetologů, 58. diabetologických dnech v Luhačovicích, v bloku věnovaném technologiím představil předseda ČDS prof.…