Přeskočit na obsah

Durvalumab v léčbě karcinomu plic

Lékaři z Masarykova onkologického ústav v Brně a z Fakultní nemocnice v Plzni se zabývali použitím durvalumabu v léčbě karcinomu plic.

Články s názvem Možnosti léčby karcinomu plic durvalumabem v roce 2021 a Durvalumab jako adjuvantní léčba po úspěšné konkomitantní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu plic si můžete přečíst v přiloženém odkazu.

Oba články jsou ke stažení tady.

Zdroj: Remedia

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…