Přeskočit na obsah

Durvalumab v léčbě karcinomu plic

Lékaři z Masarykova onkologického ústav v Brně a z Fakultní nemocnice v Plzni se zabývali použitím durvalumabu v léčbě karcinomu plic.

Články s názvem Možnosti léčby karcinomu plic durvalumabem v roce 2021 a Durvalumab jako adjuvantní léčba po úspěšné konkomitantní chemoradioterapii nemalobuněčného karcinomu plic si můžete přečíst v přiloženém odkazu.

Oba články jsou ke stažení tady.

Zdroj: Remedia

Sdílejte článek

Doporučené

Význam biomarkerů u karcinomu plic

17. 5. 2022

Více než polovina pacientů s diagnózou pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podstupuje testování biomarkerů a toto číslo se podle RWE…