Přeskočit na obsah

Efekt osimertinibu a multimodální přístup v léčbě pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic s pozitivní mutací genu EGFR

Autorka předkládá kazuistiku nemocného, u něhož došlo k recidivě nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivní mutací EGFR a který velmi dobře profitoval z podávání osimertinibu ve vyšší linii léčby.
Významnou roli hrál také multimodální přístup při vedení onkologické léčby tohoto nemocného.

Celý článek je ke stažení tady.

Zdroj: Remedia

Sdílejte článek

Doporučené