Přeskočit na obsah

Efekt osimertinibu a multimodální přístup v léčbě pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic s pozitivní mutací genu EGFR

Autorka předkládá kazuistiku nemocného, u něhož došlo k recidivě nemalobuněčného karcinomu plic s pozitivní mutací EGFR a který velmi dobře profitoval z podávání osimertinibu ve vyšší linii léčby.
Významnou roli hrál také multimodální přístup při vedení onkologické léčby tohoto nemocného.

Celý článek je ke stažení tady.

Zdroj: Remedia

Sdílejte článek

Doporučené

Nový NZIS a jeho role v hodnocení kvality

4. 7. 2022

Národní zdravotnický informační systém už přináší zajímavá data o kvalitě péče. Prostor pro zlepšení je ve vybudování toku informací zpátky k…

Fórum: Aplikace pro zdraví

29. 6. 2022

Mobilní zdravotní aplikace nelze považovat za plnohodnotnou náhradu klasické zdravotní péče, jsou ale užitečným doplňkem odborné péče. Za covidu…