Přeskočit na obsah

Efruxifermin s agonistou GLP‑1 účinný u MASH a diabetu

játra
Ilustrační foto: Shutterstock

V 16týdenních až 24týdenních studiích fáze II u pacientů s fibrózou jater ve stadiu 1 až 3 nebo s cirhózou jater zlepšil efruxifermin jaterní fibrózu a vyřešil MASH, tedy steatohepatitidu spojenou s metabolickou dysfunkcí. Efruxifermin snižoval markery fibrogeneze a poškození hepatocytů současně se snížením jaterního tuku, což částečně naznačuje, že působí přímo prostřednictvím mechanismů nezávislých na redukci steatózy. Podle autorů mohou přímé inzulin‑senzitizující účinky efruxiferminu doplňovat farmakologické účinky agonistů GLP‑1 a potenciálně urychlit histopatologické zlepšení u pacientů s MASH, kteří již dostávají agonisty GLP‑1. Kombinace obou lékových skupin má přijatelný profil snášenlivosti.

Práce byly publikovány v časopise Clinical Gastroenterology and Hepatology. Ve studii fáze II byli pacienti randomizováni k efruxiferminu 50 mg s.c. nebo placeba jednou týdně po dobu 12 týdnů a sledováni po dobu dalších 4 týdnů. Efruxifermin v kombinaci s agonistou GLP‑1 snížil podíl jaterního tuku o 65 procent oproti 10 procentům u samotného placeba/agonisty GLP‑1 a měl i další efekty.

Zdroj: https://www.healio.com/news/gastroenterology/20240325/efruxifermin‑with‑glp1ra‑appears‑safe‑reduces‑liver‑fat‑by‑65‑in‑mash‑diabetes

Sdílejte článek

Doporučené