Přeskočit na obsah

Eozinofilní ezofagitida: Pozdní manifestace alergického pochodu

Alergický pochod

Alergický pochod je jedním z témat, kterým se zabývá tým výzkumníků z dětské nemocnice ve Philadelphii (USA). Podle prohlášení jednoho z jejích členů, doktora Davia A. Hilla, PhD. jsou atopická dermatitida, potravinová alergie a astma nezávisle asociovány se zvýšeným rizikem eozinofilní ezofagitidy (HR 2,7, 95% CI 1,9–4,0; respektive HR, 8,9, 95% CI 6,3–12,4; a HR 2,2, 95% CI, 1,6–3,1).

Co je EoE

Eozinofilní ezofagitida je chronické alergické zánětlivé onemocnění jícnu, doprovázené symptomy, jako je dysfagie a gastroezofageální reflux. Je to pozdní manifestace alergického pochodu, který představuje typickou progresi alergických onemocnění v dětství. Ten začíná typicky ekzémem, pokračuje jako potravinové alergie zprostředkované IgE a později přechází do formy alergické rýmy a astmatu.

Podle doktora Hilla byl hlavní důvod, proč on a jeho tým považovali eozinofilní ezofagitidu za součást alergického pochodu, její patofyziologický podklad. Je to vlastně potravinová alergie s velice charakteristickým alergickým typem zánětu.

Design studie

Zakotvení eozinofilní ezofagitidy v alergickém procesu však nebylo jisté, k ověření této hypotézy bylo nutné provést kontrolovanou studii. Té se zúčastnilo 130 457 dětí, kterým síť spojená s Philadelphskou nemocnicí poskytuje primární péči. Děti musely být sledovány od kojeneckého věku po dobu delší než 24 měsíců.

Ke zhodnocení dat byla využita moderní metoda párování na základě propensity skóre. Primárním cílem bylo zjistit, zda přítomnost atopické dermatitidy, potravinové alergie, astmatu a alergické rinitidy modifikuje riziko rozvoje eozinofilní ezofagitidy.

Výsledky

Během sledovaného období se eozinofilní ezofagitida rozvinula u 139 dětí (prevalence 0,11 %). Po adjustaci byly určeny tyto rizikové faktory pro EoE: mužské pohlaví (OR 2,7, 95% CI 1,9–4,0) a bílá rasa (OR 2,4, 95% CI 1,5–3,9).

Přítomnost eozinofilní ezofagitidy významně zvyšovala riziko následné alergické rinitidy (HR 3,8, 95% CI, 1,4–2,7) a kumulativní efekt alergických projevů na následný výskyt eozinofilní ezofagitidy byl také patrný (p < 0,001 pro všechny asociace):

  • Jeden projev: HR 3,9 (95% CI 2,6–5,7)
  • Dva projevy: HR 6,5 (95% CI 4,3–9,9)
  • Tři projevy: HR 9,8 (95% CI 5,8–16.8)
  • Čtyři projevy: HR 12,2 (95% CI 5,0–30,0)

Závěr

Zjištění, že EoE nastupuje v alergickém pochodu později než ekzém a potravinová alergie zprostředkovaná IgE, ale dříve než sezónní alergické projevy, podle doktora Hilla potvrzuje platnost nazírání alergické nemoci jako pochodu, který má různé fáze. Navíc ukazuje na způsob, jak jsou tyto projevy patofyziologicky propojeny.

Tyto výsledky podle něj mohou pomoci i běžným pediatrům pochopit podstatu a význam alergického pochodu. Pokud se začne u dítěte, které mělo atopickou dermatitidu, projevovat potravinová alergie, je dobré dohlédnout na něj okolo věku 3–4 let, jestli netrpí eozinofilní ezofagitidou.

Zdroj: Hill, David A. et al. Eosinophilic Esophagitis is a Late Manifestation of the Atopic March. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 141, Issue 2, AB86.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Koukolík: Kdo zapomene na svou minulost

31. 3. 2023

O extremismu slyšíme denně. V případě islámu pak o vztahu extremismu a náboženství. Naproti tomu se málo ví o vztahu náboženství k extremismu…