Přeskočit na obsah

Esmethadon: nové, slibné, rychlé antidepresivum

B01 iStock-641392144
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

Tento přehledový článek 20 vědců z 15 odborných pracovišť ve čtyřech zemích (USA, Kanada, Švýcarsko a Itálie) představuje vybrané nové studie, jež tvoří základ pro vývoj esmethadonu, potenciálního nového léku. Esmethadon je slibný člen farmakologické třídy ne­kon­ku­ren­čních antagonistů N‑methyl‑D‑aspartát receptoru (NMDAR), které prokázaly účinnost pro psychotickou depresivní poruchu (MDD – major depressive dis­order) a jiné choroby a poruchy, jako je např. Alzheimerova demence. Jiné léky z této nové třídy antagonistů NMDAR s léčebným použitím, o kterých se pojednává pro srovnávací cíle v tomto vyžádaném přehledu, jsou esketamin, ketamin, dextromethorphan a memantin. Na rozdíl od nich a od placeba esmethadon nemá závislostní potenciál, nepůsobí psychedelicky a po náhlém odnětí u něj nejsou odvykací stavy.

Autoři uvádějí údaje o esmethadonu a jiných nekonkurenčních antagonistech NMDAR, které mohou posunout naše porozumění roli těchto receptorů v plasticitě nervové tkáně ve zdraví a nemoci. Účinnost antagonistů NMDAR jako rychlých antidepresiv může posunout naše pochopení neurobiologie MDD a jiných neuropsychiatrických chorob a poruch.   

Zdroj: Fava M, Stahl SM, De Martin S et al. Esmethadone‑HCl (REL‑1017): a promising rapid antidepressant. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2023;273(7):1463–1476.

Sdílejte článek

Doporučené