Přeskočit na obsah

Etorikoxib a diklofenak snižují riziko demence při osteoartritidě

Osmičlenný tým tchajwanských odborníků z různých univerzitních pracovišť v Taichungu (v čele Y.‑H. Xue) zjistil, že etorikoxib a diklofenak v léčbě pacientů s osteoartritidou (OA) snižují riziko demence.  Jejich celonárodní populační retrospektivní kohortovou studii publikoval ve svém srpnovém dvojčísle odborný časopis Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. Tato na populaci založená kohortová studie zkoumala spojitost mezi OA a demencí a také souvislost mezi nesteroidními protizánětlivými léky a demencí.

Autoři vybrali vzorky osob z databáze zdravotního pojištění a pak je rozdělili do dvou skupin. První skupina zahrnovala pacienty s nově diagnostikovanou OA a druhá skupina byla bez OA. Pro různé účely bylo použito celkem čtyř statistických metod.

Prevalence demence ve skupině s OA byla vyšší než ve skupině bez OA. Přizpůsobený poměr rizika prvně uvedené skupiny byl 1,42 (95% CI 1,30–1,54). Autoři také zjistili, že u pacientů, kteří užívali pro OA etorikoxib a diklofenak, došlo ke snížení výskytu demence.

Autoři uzavírají, že pacienti s OA měli vyšší riziko demence. Jak etorikoxib, tak diklofenak snížily riziko demence u pacientů s OA.

Zdroj: Xue YH, Peng YS, Ting HF et al. Etoricoxib and diclofenac might reduce the risk of dementia in patients with osteoarthritis: A nation‑wide, population‑based cohort study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2018;45(5–6):262–271

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené