Přeskočit na obsah

Evropská komise schválila nový lék pro pacienty na hemodialýze

 

 

„SHPT je komplexní chronické onemocnění, jež má u mnoha pacientů komplikovanou léčebnou strategii. Důležitým faktorem léčby je udržení klíčových laboratorních hodnot v doporučených cílových mezích,“ uvádí John Cunningham, profesor nefrologie na lékařské fakultě univerzity UCL v Londýně. Jak vysvětluje, léčba často selhává, avšak díky novému přípravku mohou mít lékaři větší jistotu, že se jejich pacientům s SHPT dostává náležitá léčebná péče.

Schválení Parsabivu Evropskou komisí předcházely tři studie, z nichž všechny splnily primární cíle. Jedná se konkrétně o dvě sloučené, placebem kontrolované klinické studie s více než tisícem pacientů a jednu srovnávací „head‑to‑head“ studii, kde byl etelcalcetid porovnáván s cinakalcetem.

Studie ukázala, že etelcalcetid je jako přídavný lék superiorní oproti cinakalcetu v poměru pacientů dosahujících více než třicetiprocentního a více než padesátiprocentního snížení střední hodnoty hormonu příštítných tělísek (PTH) ve srovnání s výsledky na začátku studie.

Sekundární hyperparatyreóza je vážné chronické onemocnění postihující značnou část z přibližně dvou milionů pacientů, kteří po celém světě podstupují léčbu dialýzou. Výskyt SHPT u pacientů léčených dialýzou v Evropě dosahuje 30 až 49 procent. Onemocnění se projevuje nadměrnou sekrecí parathyroidního hormonu (PTH) v příštítných tělískách v reakci na sníženou funkci ledvin a zhoršený metabolismus minerálů. Zvýšené hodnoty PTH mohou vést ke zvýšenému uvolňování vápníku a fosforu z kostí. Onemocnění SHPT je zpočátku často nenápadné, asymptomatické. V důsledku toho je často nedostatečně diagnostikováno a podceňováno. Parsabiv jako inovativní kalcimimetikum aktivuje receptory pro kalcium v příštítných tělískách a tím snižuje hodnoty PTH.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…