Přeskočit na obsah

Evropský kongres praktických a rodinných lékařů WONCA 2020

Šlo o akci stejného rozsahu jako „živý“ kongres: trvala čtyři dny, měla pět paralelních sekcí, workshopy, knihovnu i slavnostní zahajovací ceremoniál (uváděla Bára Klárová). Pro zájemce je důležitá informace, že WONCA bude dostupná až do konce ledna 2021.

V úvodní řeči prezident WONCA profesor Mehmet Ungan (Turecko) ocenil snahu organizátorů uspořádat kongres v době, kdy se vše kolem nás mění, avšak každodenní péče o pacienty zůstává. Lékaři se museli naučit pracovat tak, aby neohrozili nákazou ani sebe, ani pacienty, a jejich úsilí se neobešlo bez obětí. Mnoho kolegů v pandemii COVID‑19 ztratilo život, minimálně třetinu z nich tvořili praktičtí a rodinní lékaři.


Realita první linie v době COVID‑19

Profesorka Amanda Howeová v úvodní přednášce Pacient v centru zájmu a jeho bezpečí – jak tyto cíle může praktický lékař splnit? postavila proti sobě sny studentů medicíny a realitu, v níž lékaři pracují. V současnosti k běžným limitacím přistupuje ještě nedostatek zdrojů k ochraně před infekcí, a to jak materiálních, tak i informačních. Krize COVID‑19 má několik rovin: existenční, ekonomickou, informační, emocionální, v nerovnosti přístupu k zdravotní péči a také evoluční, kdy lze pandemii vnímat jako příležitost k pozitivním změnám. K největším problémům přiřadila profesorka Howeová vyčerpání lékařů, které vede k méně efektivní zdravotní péči, k závislosti a zklamání pacientů a v konečném důsledku k syndromu vyhoření se ztrátou entuziasmu (the end of the dream) u lékařů.

V prevenci černých scénářů může pomoci národní a mezinárodní spolupráce (například v rámci organizace WONCA), adresná alokace všech zdrojů, podpora veřejného zdravotnictví (public healthcare), výchova a osvěta pacientů.

Jiná doba, jiná témata Profesor Martin Scherer (prezident DEGAM, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin) zdůraznil, že letošní kongres má z velké části zcela nová témata oproti předchozí konferenci WONCA. K těm naléhavým paří perspektiva a budoucnost praktického a rodinného lékařství, digitalizace (nejen zdravotnictví), klimatické problémy a změny běžné lékařské praxe. Jak bylo opakovaně zdůrazněno, koronavirus postavil do popředí bezpečnost celé společnosti, přičemž však nelze opominout včasnou a správnou léčbu jiných onemocnění. Praktičtí a rodinní lékaři se stali rádci v nemedicínských záležitostech, radí s organizací rodinných setkání i rodinných konfliktů, v sociálních otázkách. Mají velkou zodpovědnost v zajištění public health. Přestože jsou v Evropě různé zdravotní systémy, v současnosti jsou vystaveny stejným problémům i příležitostem, v nichž mají lékaři první linie nezastupitelné místo a jejich role je ještě významnější než dříve. Virtuální WONCA je příležitostí ke sdílení nových zkušeností, které jsou v této době velmi cenné pro všechny lékaře.

Bývalá prezidentka DEGAM a prezidentka WONCA 2020 profesorka Erika Baumová připomněla, že změna formátu kongresu WONCA v žádném případě neznamená sníženou úroveň, a to jak v počtu účastníků, tak v počtu a úrovni odborných sdělení. Potěšitelný je vzestup zájmu mladých lékařů.

WONCA je akademické setkání, kde jsou představeny výsledky výzkumu v oblasti léčby a prevence v primární péči s důrazem na kvalitu a individualizaci péče pro konkrétního pacienta. Zejména mladí lékaři sdružení v organizaci Vasco de Gama se podílejí na rozvoji vědeckého poznání, a tím i celého oboru praktického a rodinného lékařství.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…