Přeskočit na obsah

Expozice slunečnímu záření a jeho asociace s roztroušenou sklerózou

Metodika

Osoby s roztroušenou sklerózou (n = 151) a věkem odpovídající kontroly (n = 235), které se účastnily studie zaměřené na zdravotní stav zdravotních sester, vyplnily dotazník, jehož předmětem byla intenzita letní, zimní a celoživotní expozice pokožky slunci. Kumulativní expozice byla vyjádřena v tercilech. Vystavování pokožky slunci v daném ročním období bylo definováno jako nízké nebo vysoké a vyjádřeno v hodinách za týden (léto [≤9 oproti >10 h/týden]; zima [≤3 oproti >4 h/týden]). Relativní rizika a 95% konfidenční intervaly byly vypočítány logistickou regresí s korekcí na BMI, etnický původ, kouření a suplementaci vitamínem D.

Výsledky

Účastníci této studie byli v naprosté většině běloši (98%) a jejich průměrný věk v době propuknutí roztroušené sklerózy byl 39,5 roku. Život v oblastech s vysokými dávkami UV-B záření před nástupem nemoci byl asociovaný s o 45% nižším rizikem roztroušené sklerózy (adjustované RR 0,55, 95% CI 0,42–0,73). Obdobná redukce rizika (51%–52%) po středně až velmi intenzivní expozici slunečnímu záření byla pozorována u dětí ve věku 5–15 let a také v období 6–20 let před propuknutím nemoci (adjustovaná p < 0,05). U dětí ve věku 5–15 let byly jak život v oblasti s předpokládanou vysokou expozicí záření UV-B, tak velká letní expozice slunečnímu záření asociovány s velmi významným snížením rizika roztroušené sklerózy (RR 0,45, 95% CI 0,21–0,96).

Závěr

Život v oblasti, kde je pokožka obyvatelstva vystavená velkým dávkám záření UV-B v dětství a v době před nástupem roztroušené sklerózy významně snižuje riziko propuknutí této nemoci. Se snížením rizika je asociovaný i letní pobyt v oblastech se silným UV-B zářením.

Zdroj:

Tremlett H, Zhu F, Ascherio A, Munger KL. Sun exposure over the life courseand associations with multiple sclerosis. Neurology. 2018 Mar 7. pii:10.1212/WNL.0000000000005257. doi: 10.1212/WNL.0000000000005257. [Epub ahead ofprint] PubMed PMID: 29514944.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené