Přeskočit na obsah

Favipiravir – první použití v Česku

V Česku je k dispozici další neregistrovaný experimentální přípravek vhodný ke zvážení při léčbě COVID-19, a to Avigan s účinnou látkou favipiravir japonského výrobce Fujifilm. Na jeho použití u COVID-19 probíhají čtyři klinická hodnocení. První má být ukončena v květnu, porovnává výsledky léčby favipiravirem a tocilizumabem na 150 pacientech. Již publikovaná studie favipiravir a arbidol u 120 pacientů. Favipiravit prokázal zlepšení stavu hlavně u pacientů, kteří nebyli v kritickém stavu. Zatím je dostupná stovka balení favipiraviru, která má stačit asi pro 15 až 20 pacientů. Zdravotníci mají vyplňovat záznamový formulář pro sledování účinnosti léčby favipiravirem. Předpokládá se jeho použití u pacientů, kteří nemají COVID-19 dlouho, a mají zároveň jinou závažnou komorbiditu.

Schéma farmakoterapie, navržené jako východisko pro další diskuzi Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS JEP počítá s možností zvážit favipiravir jako lék první volby (jako druhou možnost první volby vedle remdesiviru) u pacientů s mírnými až středně těžkými symptomy a zároveň s rizikovými faktory jako je věk na 65 let, diabetes, CHOPN, ICHS, arteriální hypertenze nebo těžké orgánové dysfunkce. U pacientů s těžkými symptomy a u kriticky nemocných uvádí schéma možnost zvážit favipiravir až jako druhou volbu po remdesiviru. Favipiravir nesmí být používán u žen, u kterých nejde vyloučit těhotenství. „Favipiravir je perorální léčivo, svou strukturou připomíná endogenní guanin. Intracelulárně je fosforylací aktivován a poté inhibuje virovou RNA-dependentní RNA-polymerázu (RdRp), čímž zabraňuje virové transkripci a replikaci,“ popisuje ČOSKF.

„Dosavadní studie s favipiravirem měly metodické problémy. Musíme s ním získat vlastní zkušenost,“ uvedl MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN.

Česká společnosti intenzivní medicíny současně připomíná, že za dnešního stavu poznání není možné žádnou specifickou farmakoterapii vysloveně doporučit.

 

Experimentální farmakologická léčba v českých nemocnicích:

  • hydroxychlorochin
  • remdesivir
  • favipiravir
  • v přípravě: konvalescentní plazma

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené