Přeskočit na obsah

FDA schválila senzor na 90denní kontinuální monitorování glukózy

Princip senzoru

Schválený systém pro kontinuální monitorování glukózy u dospělých pacientů využívá malý senzor, který se ambulantně implantuje pod kůži. Senzor průběžně měří koncentraci glukózy a každých pět minut odesílá údaje do kompatibilního mobilního zařízení (například do telefonu či do tabletu). Při monitorování se využívá fluorescenční látka, která po kontaktu s krevním cukrem vydá malé množství světla a senzor ho změří. Informace se následně zobrazí v mobilní aplikaci. Diabetici mohou mít glukózový senzor implantovaný po dobu až tří měsíců.

Účinnost i bezpečnost prokázána

Pracovníci FDA hodnotili spolehlivost senzoru mimo jiné na základě údajů získaných od 125 pacientů starších 18 let. Hodnoty naměřené senzorem porovnávali s výsledky laboratorních testů krve. Bezpečnost senzoru byla prokázána klinickými studiemi, během nichž se závažné nežádoucí účinky související s implantací senzoru, jeho používáním a vyjmutím vyskytly u méně než 1 % pacientů. Jedná se zejména o alergické a zánětlivé reakce, krvácení, dyskomfort či různé kožní projevy. K dalším rizikům používání senzoru patří stavy hypoglykemie, nebo hyperglykemie související se zaznamenáním nepřesných hodnot nebo absencí údajů. FDA bude bezpečnost senzoru i nadále sledovat a vyhodnocovat.

FDA podporuje nové technologie

FDA usiluje o zapojování nových produktů využívajících moderní technologie do praxe s cílem zlepšit péči o pacienty. Nový glukózový senzor umožní diabetikům lépe kontrolovat aktuální zdravotní stav a získat přehled o hladině cukru v krvi, což je pro správnou kompenzaci diabetu nezbytné. Pomocí senzoru mohou pacienti snadno zjistit, zda se nedostali do stavu hyperglykemie či hypoglykemie, které pro ně představují mnoho zdravotních rizik z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Zdroj: https://www.jwatch.org/fw114305/2018/06/25/fda-approves-continuous-glucose-monitoring-system-with-90

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…