Přeskočit na obsah

Fremanezumab pro prevenci epizodických migrén

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické (123 zahrnutých pracovišť) studii sponzorované výrobcem vědci studovali plně humanizovanou monoklonální protilátku, která váže calcitonin gene-related peptide (CGRP) – fremanezumab, jeho účinnost proti migrenózním bolestem hlavy a profil nežádoucích příhod. Účastníci studie měli za měsíc nejméně 4, avšak ne více než 15 dní s migrénou. Celkem 875 pacientů (z toho 21 % mohlo pokračovat v léčbě jednou konkomitantní preventivní medikací) bylo randomizováno do skupin užívajících subkutánní fremanezumab buď měsíčně (225 mg) po dobu 12 týdnů, fremanezumab v jediné čtvrtletní vysoké dávce (675 mg), nebo placebo.

Skupina s měsíčními dávkami měla za měsíc 1,5krát méně dní s migrénou než placebo, skupina s jedinou dávkou 1,3 krát méně; oba rozdíly byly signifikantní. Při měsíčním dávkování se během dvanáctitýdenní léčby objevila u 48 % pacientů 50% redukce v průměrném počtu dní s migrénou za měsíc. Při jediné dávce se pokles objevil u 44 % pacientů. Oba výsledky byly oproti placebu (28 %) signifikantní. Nejméně jedna nežádoucí příhoda související s léčbou (obvykle bolest po vpichu a zatvrdnutí místa) byla nahlášena 48 % pacientů s měsíční aplikací, 47 % pacientů s jedinou aplikací a 37 % pacientů s placebem.

V komentáři John C. Probasco, MD, připomíná, že s téměř polovinou pacientů léčených fremanezumabem, kteří zaznamenali 50% redukci v průměrném počtu dní s migrénou za měsíc, a s přijatelnými nežádoucími příhodami představuje tato protilátka důležitou terapeutickou možnost pro pacienty s epizodickou i chronickou migrénou. Ačkoliv míra účinnosti fremanezumabu je srovnatelná s topiramátem a methysergidem, výhody potenciálního pohodlí a adherence plynoucí z měsíčních nebo čtvrtletních injekcí z něj dělají atraktivní volbu. Na druhou stranu je zatím neznámá dlouhodobá bezpečnost CGRP monoklonálních protilátek. Budou tedy nutné delší studie k ohodnocení účinnosti a snášenlivosti fremanezumabu u různých skupin pacientů s migrénami, včetně refrakterních migrén a komorbidit a srovnání s dalšími terapeutickými možnostmi, včetně jiných CGRP monoklonálních protilátek.

Zdroj: John C. Probasco pro NEJM Journal Watch, dostupné na https://www.jwatch.org/na46966/2018/06/18/preventing-episodic-migraine-with-fremanezumab?query=etoc_jwwomen&jwd=000020018440&jspc=MPD (nutné předplatné).

Primární zdroj: Dodick D. W. et al. Effect of fremanezumab compared with placebo for prevention of episodic migraine: A randomized clinical trial. JAMA 2018 May 15; 319: 1999-2008; doi: 10.1001/jama.2018.4853.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené