Přeskočit na obsah

Fremanezumab snížil záchvaty migrény u dospělých s migrénou a obezitou

bolest hlavy, žena
Foto: shutterstock.com

Nová post hoc analýza dat studie HALO‑LTS a FOCUS fáze III potvrdila účinnost a bezpečnost fremanezumabu (Ajovy) u pacientů s migrénou a komorbidní obezitou. Data byla prezentována 6. prosince 2023 v rámci 17. European Headache Congres v Barceloně.

Obezita je známým rizikovým faktorem migrény, často spojeným se zvýšenou frekvencí migrény, závažností a invaliditou. Oba tyto stavy jsou častější u žen. Odhaduje se, že cca 59 procent evropské populace trpí nadváhou nebo obezitou, přičemž s obezitou žije téměř čtvrtina dospělých. Vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) je často spojen se zvýšenou prevalencí a závažností migrény a zvýšeným výskytem nežádoucích účinků (NÚ). Proto právě posouzení účinnosti a bezpečnosti preventivní léčby migrény u pacientů s obezitou může pomoci při zvládání migrény a rozhodování o léčbě.

Post hoc analýza obou studií porovnávala bezpečnost a účinnost preventivní léčby migrény fremanezumabem u obézních pacientů (BMI ≥ 30) s migrénou oproti pacientům s migrénou a s normální hmotností (BMI < 30). Analýza ukázala, že účinnost léku byla stejná u pacientů s migrénou a vysokým vs. normálním BMI. Na začátku studie byl počet dní s migrénou v průběhu jednoho měsíce u pacientů s migrénou s vysokým BMI a normálním BMI 13,7 vs.13,6. Po šesti měsících léčby fremanezumabem se počet dní s migrénou snížil na 6,8 vs. 7,2. Kromě toho byly NÚ u pacientů s obezitou podobné jako u pacientů s normálním BMI.

„Tato analýza je povzbudivá, protože ukazuje, že fremanezumab může snížit záchvaty migrény stejně účinně u pacientů s obezitou jako u pacientů s normálním BMI. Vzhledem k vyšší zátěži migrény u pacientů s komorbidní obezitou je důležité, aby léčba prokázala účinnost a bezpečnost u pacientů s migrénou a touto konkrétní komorbiditou,“ uvedl hlavní autor studie, neurolog Dr. Pablo Irimia Siera z Kliniky Universidad de Navarra ve španělské Pamploně. Podle viceprezidenta pro globální lékařské záležitosti neurověd ve společnosti Teva Dr Dietera Schultewoltera tyto poznatky ukazují na to, že se kliničtí lékaři posouvají směrem k personalizovanějšímu rozhodování o léčbě migrény, která je přizpůsobena profilu pacienta. „Je poučné vidět, že účinnost fremanezumabu v prevenci migrény byla nyní prokázána u více podskupin, včetně těch s vyšším věkem, obezitou, psychiatrickými komorbiditami, jako je deprese, a obtížně léčitelnou migrénou,“ dodal.

Fremanezumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se selektivně zaměřuje na peptid související s genem kalcitoninu (CGRP). Je schválena k prevenci migrény u dospělých, kteří mají alespoň čtyři dny migrény v měsíci.       

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…