Přeskočit na obsah

Galcanezumab je další monoklonální protilátkou s prokázanou účinností v prevenci migrén

Úvod

Galcanezumab je humánní monoklonální protilátka, která blokuje CGRP (calcitonin gene-related peptide) receptor. Již po klinickém testování fáze II bylo zjevné, že galcanezumab je velkým příslibem profylaktické léčby migrén. Klinická studie fáze III byla provedena k potvrzení účinnosti a bezpečnosti na velkém vzorku pacientů.

Design a výsledky studie

Do studie bylo zařazeno 862 účastníků, kteří splňovali kritérium 4–14 dnů se záchvaty epizodické migrény za měsíc. Pacienti, kteří nereagovali na předchozí preventivní léčbu migrény byly vyloučeni. Během studie nebylo dovoleno užívání jiné preventivní antimigrenózní medikace. Účastníkům byl subkutánně aplikován buď galcanezumab v dávce 120 mg nebo 240 mg, respektive placebo jednou měsíčně po dobu šesti měsíců.

Ve srovnání s kontrolní skupinou došlo ve skupině s galcanezumabem k signifikantnímu snížení počtu dní s migrénou (o 1,9 dní u 120 mg a o 1,8 dní u 240 mg). Zlepšení bylo patrné již po prvním měsíci aplikace. Asi 60 % pacientů na aktivní léčbě udávalo snížení počtu dní s migrénou o 50 % oproti 39 % poklesu u placeba. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla lokální bolestivost v místě aplikace a infekce horních cest dýchacích.

Komentář

Migréna je na třetím místě žebříčku nejčastějších příčin pracovní neschopnosti u lidí mladších 50 let (J Headache Pain 2016; 17:104). Tato studie potvrdila předchozí výsledky studie fáze II, že humánní monoklonální protilátky proti CGRP jsou účinné v prevenci migrény. Galcanezumab působí jak u pacientů s profylaktickou léčbou, tak u pacientů užívajících léky jen během akutních záchvatů. Časný nástup účinku je jednou z jeho hlavních předností oproti již zavedené léčbě. Z generace humánních protilátek proti CGRP byl americkou lékovou agenturou FDA již schválen erenumab-aooe a tuto novou generaci antimigrenik by měli lékaři při terapeutické rozvaze rozhodně začít brát v úvahu.

Zdroj: Sabrina Khan, MD. reviewing Stauffer VL et al. Preventive Treatment of Episodic Migraine with CGRP-Blocking Antibodies JAMA Neurol 2018 May 29

(https://www.jwatch.org/na46978/2018/06/26/preventive-treatment-episodic-migraine-with-cgrp-blocking)

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Interna na cestě k digitální péči

5. 12. 2022

Uplatnění digitální péče a telemedicíny je realitou a jejich rozvoj nadějí pro pacienty s obezitou, diabetem, ale i dalšími chronickými nemocemi.

Zdravější plíce – zdravější lidé

1. 12. 2022

U příležitosti Světového dne chronické plicní nemoci (CHOPN), který každoročně 16. listopadu připomíná dopad chronických plicních onemocnění na…